Giv dine kunder større sikkerhed i deres produktionsanlæg

Ved at inkorporere avanceret brand- og eksplosionssikring i de maskiner, du udvikler, kan du give dine kunder bedre og mere sikre produkter - og måske er det lige netop dén faktor, der giver dig en markedsfordel frem for dine konkurrenter.

Vi tilbyder en omfattende produktportefølje af brand- og eksplosionssikringskomponenter fra en række af Europas førende producenter på området. Alle vores produkter er testet og godkendt under de højeste sikkerhedskrav af Europas førende testorganer, herunder VdS og TÜV. Vores eksplosionssikringssystemer er desuden Atex-godkendte.

Brand- og eksplosionssikring skræddersyet til hver enkelt maskine og anlæg


Vi har mange års erfaring med brand- og eksplosionssikring af en lang række brancher og kan rådgive om optimal sikring af de maskiner, du udvikler og producerer til dine kunder.

Vi udvikler grundige, skræddersyede risikoanalyser og sikringsoplæg og kan desuden levere og installere nogle af verdens mest avancerede komponenter til gnist- og branddetektering, eksplosionssikring og brandslukning, så du til enhver tid kan give dine kunder det højest mulige sikkerhedsniveau i deres produktionsanlæg.

Et brand- og eksplosionssikringssystem fra Nextech kan beskytte mod en lang række antændelseskilder i f.eks.

 • Transportbånd
 • Udluftningssystemer
 • Møller
 • Kværne
 • Stanser
 • Cykloner
 • Filtre
 • Sier
 • Siloer
 • Valser
 • Server racks
 • Elskabe
 • Kabinetter til PLC-styring

Opnå maksimal sikkerhed med et brand- og eksplosionssikringssystem indeholdende:

Branddetektering

Automatisk branddetektering sikrer, at en brand opdages, så snart den er ved at opstå, så slukning kan igangsættes hurtigst muligt. Vi tilbyder en række forskellige typer af branddetektering, således at vi i hvert tilfælde anvender den type komponent, der giver mest effektiv detektering i den enkelte kontekst. 

Vores produktportefølje omfatter eksempelvis røgdetektorer, gnistdetektorer, IR-monitorering og temperaturovervågning.

> Læs mere om vores branddetekteringsprodukter 

Gnistslukning

Effektiv gnistslukning sikrer, at antændelsekilder - eksempelvis gnister fra fremmedlegemer i forarbejdningsmaskiner, transportbånd eller ventilationssystemer - slukkes i det øjeblik, de opstår, så brande og eksplosioner forebygges.

Vi tilbyder en række af verdens førende gnistdetekterings- og gnistslukningsprodukter og kan i hvert tilfælde sammensætte en løsning med de typer detektorer og slukningsmidler, der giver maksimal sikkerhed i det givne produktionssystem. 

> Læs mere om vores gnistslukningsprodukter

Eksplosionssikring

Effektiv eksplosionssikring består af såvel forebyggelse, via eksempelvis gnistdetektering og -slukning og termisk overvågning til detektering af overophedede komponenter, som afværgeforanstaltninger som spjæld, der kan aflaste kraften og flammerne fra en eksplosion, eller isolering, som inddæmmer eksplosionen og forebygger spredning af flammer til andre dele af værket.

Vores produktportefølje omfatter en række detektorer, aflastningskomponenter og slukningsmidler skræddersyet til effektiv og hurtig forebyggelse og bekæmpelse af eksplosioner i eksempelvis siloer og transportsystemer.

Alle vores produkter er Atex-godkendte. 

> Læs mere om vores produkter til eksplosionssikring

IR-monitorering

Termisk overvågning via infrarøde kameraer giver mulighed for effektiv forebyggelse af brande, allerede før de kan detekteres med det blotte øje eller via røgdetektorer.

Kameraernes data behandles via avanceret software og sammenholdes med de normale temperaturudsving for det pågældende område, og slukning og alarm igangsættes øjeblikkeligt ved særligt hurtige eller særligt høje temperaturudsving. 

Kameraerne er specialudviklet til anvendelse i udfordrende miljøer, og deres effektivitet og driftssikkerhed påvirkes således ikke af eksempelvis støv eller smuds. 

> Læs mere om vores produkter til IR-monitorering

Brandslukning med skum

Brandslukning med skum anvendes i rum, hvor traditionelle vandbaserede sprinklersystemer ikke giver tilstrækkeligt effektiv slukning, eller hvor der er risiko for brande i farlige og yderst brandbare materialer som eksempelvis olie og gas, brændstof eller genbrugsmaterialer til forbrænding som dæk og plastik.

Anvendelsen af skum som slukningsmiddel sikrer både, at branden slukkes hurtigt og effektivt, da ilttilførslen afskæres, samt at genantændelse forebygges, da skummet danner et forseglende lag over det brandbare materiale. 

> Læs mere om vores produkter til brandslukning med skum

Brandslukning RACK/ELTAVLER

Brandslukning med inert gas anvendes til effektiv brandsikring af eksempelvis serverracks, eltavler eller kabinetter til PLC-styring. 

Vi tilbyder en effektiv og driftssikker gasbaseret brandslukningsløsning udviklet på baggrund af avanceret raketteknologi udviklet under det Europæiske Rumagentur ESA, hvilket betyder, at løsningen overholder denne branches høje sikkerheds- og driftssikkerhedskrav. 

Avanceret detektering igangsætter slukning med inert gas inden i det kabinet, der skal beskyttes, hvorved ilten fortrænges og ilden kvæles i løbet af få sekunder, så følgeskader fra varme og røgudvikling forebygges. 

> Læs mere om vores produkter til brandslukning i rack og eltavler

Brandslukning til Malekabiner

FIREPRO omfatter et komplet udvalg af alle produkter i forbindelse med brandbeskyttelse af malekabiner, fra produktion og levering, til færdig installation og efterfølgende service, på den måde minimeres risikoen for, at en brand forårsager skade på udstyr eller personer

> Læs mere om vores brandslukning til malekabiner

 

Vi sammensætter enhver brand- og eksplosionssikringsløsning på baggrund af en grundig risikoanalyse af din virksomhed med kortlægning af særlige fareområder. Løsningen sammensættes af de komponenter til detektering og slukning, som giver optimal beskyttelse til lige netop din kundes virksomhed. 

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: