Forebyg brande og eksplosioner ved forarbejdning og på lagre

Med et brand- og eksplosionssikringssystem fra Nextech kan du effektivt forebygge og bekæmpe brande og eksplosioner med en sikringsløsning skræddersyet til genbrugsanlæg.

Vi tilbyder en omfattende produktportefølje af brand- og eksplosionssikringskomponenter fra en række af Europas førende producenter på området. Alle vores produkter er testet og godkendt under de højeste sikkerhedskrav af Europas førende testorganer, herunder VdS og TÜV. Vores eksplosionssikringssystemer er desuden Atex-godkendte.

Optimal brand- og eksplosionssikring til genbrugsanlæg

 

Med et skræddersyet brand- og eksplosionssikringsanlæg fra Nextech kan sikkerheden i genbrugsanlæg optimeres. Automatiske detektorer og slukningsmekanismer - heriblandt verdens mest avancerede gnistdetekterings- og gnistslukningssystem fra den tyske producent GreCon - opdager og slukker automatisk langt de fleste antændelseskilder, så brande og eksplosioner forebygges.

Vi udvikler en grundig risikovurdering og efterfølgende et skræddersyet sikringsoplæg, der kortlægger de forskellige risikoområder i anlægget. Vi tilbyder et bredt udvalg af sensorer, detektorer og slukningsmekanismer og sammensætter i hvert enkelt tilfælde et brand- og eksplosionssikringssystem, der er målrettet de aktuelle risici i det pågældende anlæg.

Særlige risikoområder, der bør sikres, er bl.a.:

  • Knusere
  • Sorteringsborde
  • Våd- og tørfiltre
  • Cykloner
  • Siloer

En sikringsløsning fra Nextech omfatter:

  

  • Et hurtigt, pålideligt system af brand- og gnistdetektorer - skræddersyet til hvert enkelt genbrugsanlæg.
  • Verdens mest avancerede gnistslukningsanlæg med verdens hurtigste slukningsmekanisme
  • Brandslukningsmidler specielt udvalgt til de materialer og arbejdsgange, der forekommer i det pågældende anlæg, så beskyttelsen optimeres og produktionen forstyrres mindst muligt - vi tilbyder eksempelvis slukning vha. vand, skum, inert gas eller omledning af materialeflow
  • Avanceret eksplosionssikring med eksempelvis aflastningsventiler, mekanisk og kemisk isolering og eksplosionsundertrykkelse
  • Nøjagtig registrering af hver enkelt tilfælde af gløder, gnister eller kritiske temperaturudviklinger, så risikoområder kan identificeres og eventuelle defekte maskindele eller andre antændelseskilder udskiftes eller fjernes.

Opnå maksimal sikkerhed med et brand- og eksplosionssikringssystem indeholdende:

Gnistslukning

Effektiv gnistslukning sikrer, at antændelsekilder - eksempelvis gnister fra fremmedlegemer i forarbejdningsmaskiner, transportbånd eller ventilationssystemer - slukkes i det øjeblik, de opstår, så brande og eksplosioner forebygges.

Vi tilbyder en række af verdens førende gnistdetekterings- og gnistslukningsprodukter og kan i hvert tilfælde sammensætte en løsning med de typer detektorer og slukningsmidler, der giver maksimal sikkerhed i det givne forarbejdningsanlæg. 

> Læs mere om vores gnistslukningsprodukter

Branddetektering

Automatisk branddetektering sikrer, at en brand opdages, så snart den er ved at opstå, så slukning kan igangsættes hurtigst muligt. Vi tilbyder en række forskellige typer af branddetektering, således at vi i hvert tilfælde anvender den type komponent, der giver mest effektiv detektering i den enkelte kontekst. 

Vores produktportefølje omfatter eksempelvis røgdetektorer, gnistdetektorer, IR-monitorering og temperaturovervågning.

> Læs mere om vores branddetekteringsprodukter 

Eksplosionssikring

Effektiv eksplosionssikring består af såvel forebyggelse, via eksempelvis gnistdetektering og -slukning og termisk overvågning til detektering af overophedede komponenter, som afværgeforanstaltninger som spjæld, der kan aflaste kraften og flammerne fra en eksplosion, eller slukning som inddæmmer eksplosionen og forebygger spredning af flammer til andre dele af anlægget.

Vores produktportefølje omfatter en række detektorer, aflastningskomponenter og slukningsmidler skræddersyet til effektiv og hurtig forebyggelse og bekæmpelse af eksplosioner i eksempelvis siloer og transportsystemer.

Alle vores produkter er Atex-godkendte. 

> Læs mere om vores produkter til eksplosionssikring

IR-monitorering

Termisk overvågning via infrarøde kameraer giver mulighed for effektiv forebyggelse af brande, allerede før de kan detekteres med det blotte øje eller via røgdetektorer. Kameraernes data behandles via avanceret software og sammenholdes med de normale temperaturudsving for det pågældende område, og slukning og alarm igangsættes øjeblikkeligt ved særligt hurtige eller særligt høje temperaturudsving. 

Kameraerne er specialudviklet til anvendelse i udfordrende miljøer, og deres effektivitet og driftssikkerhed påvirkes således ikke af eksempelvis støv eller smuds. 

> Læs mere om vores produkter til IR-monitorering

Brandslukning med skum

Brandslukning med skum anvendes i rum, hvor traditionelle vandbaserede sprinklersystemer ikke giver tilstrækkeligt effektiv slukning, eller hvor der er risiko for brande i farlige og yderst brandbare materialer som eksempelvis olie og gas eller genbrugsmaterialer til forbrænding som dæk og plastik.

Anvendelsen af skum som slukningsmiddel sikrer både, at branden slukkes hurtigt og effektivt, da ilttilførslen afskæres, samt at genantændelse forebygges, da skummet danner et forseglende lag over det brandbare materiale. 

> Læs mere om vores produkter til brandslukning med skum

Brandslukning RACK/ELTAVLER

Brandslukning med inert gas anvendes til effektiv brandsikring af eksempelvis serverracks, eltavler eller kabinetter til PLC-styring. 

Vi tilbyder en effektiv og driftssikker gasbaseret brandslukningsløsning udviklet på baggrund af avanceret raketteknologi udviklet under det Europæiske Rumagentur ESA, hvilket betyder, at løsningen overholder denne branches høje sikkerheds- og driftssikkerhedskrav. 

Avanceret detektering igangsætter slukning med inert gas inden i det kabinet, der skal beskyttes, hvorved ilten fortrænges og ilden kvæles i løbet af få sekunder, så følgeskader fra varme og røgudvikling forebygges. 

> Læs mere om vores produkter til brandslukning i rack og eltavler

Brandsikring til køretøjer

Automatisk brandsikring af køretøjer som lastbiler eller andre tunge køretøjer sikrer, at motorbrande ikke spredes til andre køretøjer eller til lagre med brandbare materialer. 

Vi tilbyder et af verdens mest effektive brandsikringssystemer til køretøjer - den tyske producent protecfires detexline-system, som installeres i selve motorrummet på køretøjet og automatisk detekterer og slukker opstående motorbrande.

> Læs mere om vores system til brandsikring af køretøjer her

Brandsikring til køkken/kantine

Med hurtig automatisk brandsikring af komfur og friturekoger i kantinens køkken detekteres og slukkes brande i overophedet madlavningsfedtstoffer hurtigt og effektivt. 

Vi tilbyder et specialudviklet brandsikringssystem til køkkener fra den tyske producent protecfire, som detekterer og slukker opstående brande ultrahurtigt og effektivt. Systemets slukningsmiddel danner desuden efterfølgende en beskyttende forsegling, som forebygger genantændelse. 

> Læs mere om vores brandsikring til køkkener


Vi sammensætter enhver brand- og eksplosionssikringsløsning på baggrund af en grundig risikoanalyse af din virksomhed med kortlægning af særlige fareområder.

 

Løsningen sammensættes af de komponenter til detektering, slukning og aflastning, som giver optimal beskyttelse til lige netop din virksomhed. 

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: