Nordens ledande specialist på industriellt brand- och explosionsskydd

Nordens ledande specialist på industriellt brand- och explosionsskydd

Nextech erbjuder skräddarsydda lösningar med hjälp av en rad världsledande produkter. Bland vår personal finns flera av Nordens mest erfarna specialister inom området.

BRAND- OCH EXPLOSIONSSKYDD ATT LITA PÅ

Brand och explosioner kan bara uppstå och utvecklas om tre grundläggande villkor är uppfyllda: Det måste finnas brännbart material, syre och en antändningskälla. Vid explosion krävs också ett slutet rum eller utrymme där brännbart material kan sprida sig, till exempel i form av damm eller gas. Nextech ger dig ett optimalt brand- och explosionsskydd genom skräddarsydda system som automatiskt fokuserar på den punkt i din verksamhet där risken är som störst.

BRANSCHEXPERTIS

Vi har mer än 15 års erfarenhet av industriellt brand- och explosionsskydd, och har levererat lösningar till företag över hela världen. Läs mer nedan om några av de branscher där våra produkter och tjänster används.

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: