Nextech tilbyder avanceret branddetekteringsudstyr fra nogle af verdens førende producenter: Fagus-GreCon og Schrack Seconet.

Hurtig og effektiv branddetektering sikrer, at brande opdages på et tidligt tidspunkt, så målrettet slukning straks kan igangsættes, og følgeskader forebygges.

Vores branddetekteringskomponenter kan anvendes i en bred vifte af brancher og i såvel lukkede produktionssystemer som udsatte miljøer. Komponenterne kombineres i skræddersyede løsninger, der giver maksimal beskyttelse i hvert enkelt produktionsanlæg. Branddetekteringskomponenterne har en høj følsomhed, der sikrer hurtig detektering, så snart der er risiko for, en brand er ved at opstå. Derved igangsættes modforanstaltninger og alarmer automatisk, så dyre skader og produktionsstop kan begrænses eller undgås.

Komponenterne er desuden overordentligt driftssikre og pålidelige, så risikoen for falske alarmer minimeres.

 

Vi tilbyder blandt andet udstyr til detektering af:

 

  • Røg- og gasudvikling
  • Kritiske temperaturstigninger (akutte og gradvise)
  • Åben ild

 

 


 

 Se i videoen herunder, hvordan en af vores branddetekteringskomponenter, Schrack Seconets aspirationsdetektor, fungerer

 

 

Sådan projekteres et branddetekteringssystem

Design, projektering og installation af et branddetekteringssystem følger nedenstående projektplan:

En af Nextechs brandsikringseksperter besøger jeres virksomhed for at afdække risikoområder i lagerområder, produktionslinjer og transportsystemer.

Antal, type og placering af branddetektorer defineres.

Systemets tilkobling til server, kontrolenheder, fjernadgang, alarm- og slukningssystemer defineres.

Systemet designes og projekteres af vores eksperter.

Systemet præsenteres og gennemgås med jer.

Systemet installeres, testes og igangsættes.

Relevante medarbejdere modtager uddannelse i daglig anvendelse af systemet samt håndtering ved alarm.

Årlig service udføres, efter aftale, af Nextechs teknikere eller virksomhedens egne, uddannede medarbejdere.

Eventuel udskiftning af delkomponenter og slukningsmidler udføres af Nextech efter udløsning af systemet.

INTERNATIONALE GODKENDELSER AF BRANDDETEKTERINGSSYSTEMER

Fagus-Grecons og Schrack Seconets systemer er godkendt efter en lang række internationale standarder.

DS (Maskindirektivet 2006/42/EF)

ISO 9001

EN 54 part 1-27

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: