Hvor er faren?

Brændstof og smøringsolie i motorer udgør en brandfare, hvis der sker udslip, og de brandbare væsker kommer i kontakt med antændelseskilder som gnister eller varme motordele.

Brandfaren forekommer i store køretøjer til person- eller lasttransport, men også andre former for store køretøjer, der anvendes til tungt arbejde under udfordrende – og til tider brandfarlige – forhold, som skovmaskiner, landbrugsmaskiner eller entreprenørmaskiner.

Brandsikring til køretøjer

Læs mere her om, hvordan vores brandsikringsløsning til køretøjer kan anvendes til optimering af sikkerheden i din branche:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: