Få et ultrahurtigt brandslukningssystem til busser

Nextech forhandler et verdensførende brandslukningssystem, der er godkendt til netop dette formål: protecfires anerkendte og internationalt anvendte detexline-system.

detexline-systemet er udviklet til tysk minedrift og er således testet og godkendt under nogle af verdens skrappeste sikkerhedskrav. Det er kendetegnet ved høj driftssikkerhed, da det fungerer 100% mekanisk. Der er således ikke risiko for fejl ved strømsvigt eller faldende tryk. Derudover markerer systemet sig med sin ultrahurtige og effektive slukning, som også forebygger genantændelse, når slukningen er fuldendt.

Systemet er på forhånd dimensioneret og designet til de motortyper og motorrum, der anvendes i danske busser i dag, hvilket giver hurtig installation og minimalt pladsforbrug. 

Installation af et detexline brandslukningssystem kan desuden betyde, at det kan blive lettere at opnå en lavere risikovurdering og –profil på busserne rent forsikringsmæssigt, da omfanget af følgeskader minimeres markant.

 


 

 Se i videoen herunder, hvordan brandsikringssystemet til busser fungerer:

 

 


 

Det får du med et detexline brandslukningssystem til busser

 

  • Ultrahurtig brandsikring, der konstant er på stand-by og hverken er afhængigt af strøm eller under tryk
  • Brandslukningssystem, der fungerer til slukning af forskellige typer brande – fx i væske (fx dieselolie), tørre materialer (fx gummi, isolering og ledninger) samt elektriske installationer
  • Brandslukningssystem med 10 års garanti ved indgåelse af serviceaftale med Nextech
  • Brandsikring, der ikke påvirkes af vibrationer, slag, stød eller tilsmudsning af olie eller snavs
  • Brandslukningssystem, der kan anvendes i geografiske områder med temperaturer fra -30 til +80 grader
  • Skræddersyet brandsikring til motorer, hvor detektorer af variabel følsomhed giver optimal beskyttelse i de enkelte områder af motoren.

> Læs mere om, hvordan brandsikringssystemet fungerer, her

Vi kommer gerne på uforpligtende besøg med en demokuffert, så I kan se nærmere på systemet. 


Øgede miljø- og adgangskrav forhøjer risikoen for brand i busser [Dette afsnit kan evt. sættes som faktaboks om lovkrav i højrekolonnen]

I de senere år er busbranchen blevet underlagt stigende krav fra mange fronter. Motorerne skal være mere miljøvenlige, hvilket betyder, at udstødningsgas forbrændes flere gange, før den slippes ud. Der udstikkes skrappere krav til lyddæmpning, hvilket har ført til installation af flere lydisolerende materialer, og endelig er der stigende krav til forbedrede adgangsforhold for ældre, så busserne enten er sænkbare eller konstrueres lavere, hvilket nedsætter køleeffekten under busserne. Hertil kommer de velkendte antændelseskilder som fejl i elektriske installationer, overophedning af motordele eller fejl på oliefyr.

Alt dette fører til en risiko for stigende hyppighed af motorbrande i busser – med store konsekvenser til følge for passagerer, busselskab og samfund.

Dette har medført, at der fra 2018 indføres krav fra EU om, at alle busser skal have et brandslukningssystem installeret (UNECE-regulativ nr. 107) for at opnå tilladelse til persontransport.Brandsikring til køretøjer

Læs mere her om, hvordan vores brandsikringsløsning til køretøjer kan anvendes til optimering af sikkerheden i din branche:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: