Hvordan opstår og eskalerer brande?

Brande kan opstå, når der forekommer en kritisk kombination af antændelseskilde, brandbart materiale og ilttilførsel.

Flyhangarer, helikopterlandingspladser, olie- og gaslagre og affaldsforbrændinger er alle eksempler på steder, hvor overordentligt brændbart materiale nemt kan komme i kontakt med antændelseskilder som gnister, overophedede maskindele eller varmekilder. I visse tilfælde er der desuden risiko for selvantændelse, eksempelvis i lagre med affald eller genbrugsmaterialer. Er der desuden ilt til stede, eksempelvis ved brændstofudslip eller ved lagring i åbne rum, kan en antændelseskilde lynhurtigt kan sætte gang i en katastrofe med fare for såvel omfattende materielle skader som menneskeliv og miljøforurening.

Det er derfor af afgørende betydning, at brande på disse steder slukkes så hurtigt som muligt, før situationen kan eskalere.

 

Sådan fungerer brandslukning med skum


Avancerede detektorer opdager en opstående brand på et tidligt stadie og igangsætter straks alarm eller automatisk slukning. Skummet danner et forseglende lag over den brændbare væske/det brændbare materiale og afskærer derved ilttilførslen til branden, hvorved ilden kvæles. 

 

 

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: