Slukningsforanstaltninger

For at sikre optimal forebyggelse af brande og eksplosioner kombineres de avancerede detekteringsenheder med automatiske modforanstaltninger, der hurtigt udløses, så snart en antændelseskilde detekteres.

Vi tilbyder følgende slukningsforanstaltninger:

 

Slukningsenheder til slukning vha. vand

Når en antændelseskilde detekteres, udløses en fin tåge af vand fra slukningsdyserne inden for få millisekunder. Derved fjernes antændelseskildens termiske energi, før den kan udløse en brand eller eksplosion.

De automatiske slukningsenheder består af en slukningsdyse, ventil, gennemstrømningskontrol, kugleventil og tilslutningsdåse. Dyserne er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet, hvilket gør dem yderst modstandsdygtige over for slitage. Efter slukning lukkes dysens lukkekegle automatisk, så dysen holdes fri for kontaminering.

Et bredt udvalg af dysetyper minimerer den nødvendige mængde vand til slukningen og sikrer, at enhederne kan anvendes i mange forskellige områder af virksomheden. 

 

Ultrahurtig slukning: To til tre gange hurtigere reaktionstid

GreCons ultrahurtige slukningsteknologi UHS består af en særlig højhastigheds-solenoideventil samt specielle spraydyser, der er tilpasset dette system. UHS-teknologien kan anvendes til slukning ved afstande på mindre end to meter.

Omledning af materialeflow

Forgreningsrør med spjæld kan omlede materialeflowet for at forhindre, at antændelseskilder overføres til andre områder af produktionen.

Forgreningsrør med spjæld fås også i rustfrit stål til anvendelse i fx fødevareindustrien.

Afbrydelse af materialeflow

Brandlåse og afspærringsventiler kan mekanisk lukke transportrør af for at forhindre overførsel af antændelseskilder til andre områder af produktionen.

Brandlåse og afspærringsventiler fås også i rustfrit stål til anvendelse i fx fødevareindustrien.

Alternative slukningskoncepter

Efter behov kan særlige slukningskoncepter med gas, skum eller damp benyttes sammen med systemet.

Trykbooster

Hvis det tilgængelige vandtryk ikke er højt nok til effektiv slukning, installeres en trykbooster, der øger trykket tilstrækkeligt. Hvis vandtilførslen til boosteren er for lav, eller hvis enheden er forbundet med en drikkevandsforsyning, skal der desuden installeres en lagertank.

Skræddersyet gnistslukningssystem for maksimal sikkerhed

Læs mere om elementerne i et skræddersyet gnistslukningssystem fra Nextech her:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: