Optimér brandsikkerheden med termisk overvågning via infrarøde kameraer

Nextech tilbyder et af markedets mest avancerede infrarøde overvågningssystemer, IRMonitor produceret af Workswell.

Systemet gør det muligt at detektere antændelseskilder og temperaturstigninger, der ikke kan ses med det blotte øje eller med traditionelle kameraer og kan installeres i område med både brand- og eksplosionsfare (IRMonitor er ATEX-godkendt).

Med termisk overvågning via IRMonitor-systemet kan temperaturudviklingen i udsatte områder af produktionsprocesser, lagre og transportsystemer således overvåges døgnet rundt, så der automatisk slås alarm eller igangsættes slukningsforanstaltninger, hvis temperaturen overstiger de tilladte værdier.  

Overvågningssystemet kan desuden anvendes til flare-overvågning på eksempelvis boreplatforme og petrokemiske fabrikker eller til overvågning af forarbejdnings- eller forbrændingsprocesser til detektering af kritiske temperaturudsving, eller til monitorering af forarbejdningsmaskinel, hvor temperaturstigninger kan indikere behov for vedligeholdelsesarbejde på den pågældende maskine. 

Det termiske overvågningssystem skræddersys til hver enkelt virksomheds behov med udgangspunkt i, hvor de specifikke risikoområder er til stede.

 

IR-monitorering

 

Systemet omfatter:

 • Strategisk placerede, bevægelige termiske/infrarøde kameraer med tilknyttede overvågningszoner.
 • Servercomputer, der modtager og behandler data fra alle tilknyttede kameraer og igangsætter alarm og slukning ved detektering af kritiske temperaturudviklinger.
 • Alarmsystem, der via lyd og lys advarer medarbejdere om brandfare.
 • Kontrolkonsol med visualisering af overvågningszoner og kamerabilleder.
 • Mulighed for integration med eksisterende kontrol-, alarm- og slukningssystemer.

 

Eksempler på anvendelser af IRMonitor:

OVERVÅGNING AF STØBESKE

I et system til termisk overvågning af støbeskeer omfatter IRMonitor følgende funktioner:

 • Varmepunktsanalyse – giver mulighed for tidlig detektering af svagheder i den ildfaste isolering
 • Trendanalyse af temperatur – giver mulighed for maksimering af driftsintervaller og optimal planlægning af vedligeholdelsesaktiviteter
 • Installation af højtemperaturs-kalibrerede infrarøde kameraer i vandkølet beskyttelsesindkapsling
 • Datalagring i centrale serverenheder
 • Webbaseret adgang for adskillige brugere

FLARE-OVERVÅGNING

I et system til termisk overvågning af flares omfatter IRMonitor følgende funktioner:

 • Automatisk alarm, hvis flammen går ud
 • Automatisk skift til live-visning i tilfælde af alarm
 • Langdistance-temperaturmåling uden behov for kontakt med varmekilde
 • Overvågning af adskillige flares med ét system
 • Overvågningssystem, der kan implementeres i eksisterende netværk, så installationsudgifter minimeres

TIDLIG VARSLING VED BRAND

I et system til termisk overvågning af områder med brandfare omfatter IRMonitor følgende funktioner:

 • Trendanalyse af temperaturer – giver mulighed for detektering af ulmende materiale
 • Live-visning til understøttelse af slukningsarbejde, der giver klart billede selv gennem røg og damp
 • Let integration med eksisterende brandalarm-systemer
 • Forebyggelse af falske alarmer ved maskering af varme komponenter og bortfiltrering af temperaturspidser, fx køretøjer i bevægelse

Sådan projekteres et termisk overvågningssystem

Design, projektering og installation af et termisk overvågningssystem følger nedenstående procesplan:

En af Nextechs brandsikringseksperter besøger jeres virksomhed for at afdække risikoområder i lagerområder, produktionslinjer og transportsystemer.

Antal og placering af infrarøde kameraer defineres.

Systemets tilkobling til server, kontrolenheder, fjernadgang, alarm- og slukningssystemer defineres.

Systemet designes og projekteres af vores eksperter.

Systemet præsenteres og gennemgås med jer.

Systemet installeres, testes og igangsættes.

Relevante medarbejdere modtager uddannelse i daglig anvendelse af systemet samt håndtering ved alarm.

Årlig service udføres, efter aftale, af Nextechs teknikere eller virksomhedens egne, uddannede medarbejdere.

Eventuel udskiftning af delkomponenter og slukningsmidler udføres af Nextech efter udløsning af systemet.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: