Hvad er risikoen?

Brande kan opstå, hvis en kritisk kombination af ilt, brandbart materiale og antændelseskilde er til stede. Hvis der desuden er tale om et aflukket rum, hvor det brandbare materiale kan sprede sig i form af støv eller gas, kan den kritiske situation resultere i en eksplosion, hvor varme og flammer ledsages af trykbølger med alvorlige konsekvenser til følge.

Brande og eksplosioner i forarbejdnings-, transport- og produktionsanlæg samt lagerområder som aflukkede siloer, lagerhaller, pakhuse eller opmagasinering af materialer i store dynger kan forårsages af mange antændelseskilder, der hverken kan ses med det blotte øje eller med traditionelle kameraer – og som derfor er svære at opdage, før ulykken er ude. 

I industrier, der anvender forarbejdnings- eller forbrændingsprocesser ved høje temperaturer, er der desuden risiko for overophedning, som kan forårsage andre former for skader og slitage på maskinel og transportenheder og medføre eksempelvis udslip af varme eller giftige materialer.

I alle disse tilfælde kan IR-monitorering med fordel anvendes til overvågning af temperaturudvikling, så kritiske temperaturstigninger - akutte eller gradvise - identificeres og standses, før de kan forårsage slitage og skader eller udvikle sig til brande og eksplosioner. 

 

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: