Hvor kan brande opstå?

Alle former for brandbare materialer, tørre såvel som flydende, faste såvel som gasser, udgør en brandfare, såfremt de rette betingelser er til stede.

Der er risiko for brand i en lang række industrier, idet mange moderne produktionsanlæg anvender kraftige forarbejdningsprocesser og transportsystemer, hvor antændelseskilder som gnister, gløder eller overophedning kan forekomme og antænde brandbare materialer, støv, brændstoffer og smøremidler osv.

I moderne produktionsanlæg flyttes råvarer og produkter ofte hurtigt og automatisk fra lagre, via transportbånd og gennem avancerede forarbejdningsanlæg. Det betyder, at brande hurtigt kan overføres og spredes til andre områder af virksomheden, hvor yderligere råmaterialer, produktionsmateriel eller færdige produkter kan antændes.

I skemaet herunder ses statistik for brandrisikoen i en række af de mest udsatte industrier samt særlige områder af virksomhederne, hvor brand- og eksplosionsfaren er størst:

fare branddetektering

BRANCHEEKSPERTISE

Vi har mere end 15 års erfaring inden for industrielle brandsikringssystemer og har leveret løsninger til virksomheder over hele verden. Herunder kan du se eksempler på nogle af de brancher, vi sikrer.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: