Opdag branden, når den er ved at opstå

Med en bred portefølje af branddetekteringskomponenter kan vi tilbyde en skræddersyet løsning, der består af netop de detektorer og tilknyttede slukningsforanstaltninger, der passer optimalt til den pågældende branche og virksomhed.

Detektorerne placeres på de kritiske steder i produktionsfaciliteter, lagre og produktionslinje, så systemet giver maksimal sikkerhed for medarbejdere, råvarer, udstyr og slutprodukter.

Med branddetektering fra Nextech får du:

 

  • Pålidelig detektering af alle former for kritiske temperaturudviklinger og røgudviklinger
  • Øjeblikkelig, automatisk alarm og/eller igangsættelse af modforanstaltninger i faresituationer
  • Hurtig adgang til data for den relevante detektor ved alarm
  • Komplet overblik over alle detektorer – og deres data – i ét samlet kontrolsystem
  • Adgang til data over tid, så kritisk udvikling eller problematiske områder let identificeres
  • Mulighed for central eller decentral systemadministration
  • Mulighed for sammenkobling af detektorer af forskellig type og fra forskellige producenter i ét system

 

Et branddetekteringssystem består af tre kernefunktioner: 

 

1. Installation og konfiguration

De udvalgte detektorer installeres og konfigureres i ét samlet kontrolsystem. Administration kan foregå enten fra centralt sted i virksomheden eller decentralt fra kontrolenheder i virksomhedens afdelinger.

Kontrolkonsollerne kan placeres på relevante steder tæt på eksempelvis produktionsanlæg og lagre, og systemets multi-touch display gør det nemt og hurtigt at hente data og indtaste kommandoer i systemet.

Det er desuden muligt at hente betjeningsvejledninger gennem kontrolkonsollerne, så de altid er let tilgængelige for medarbejderne.

2. Overvågning

Hver enkelt detektor overvåger tilstanden i det pågældende område og giver automatisk alarm eller forvarsel i tilfælde af akutte temperaturstigninger, gradvise kritiske temperaturstigninger eller røgudvikling.   

3. Alarmer/modforanstaltninger

Hvis en branddetektor registrerer en akut situation eller kritisk udvikling, slår detektoren automatisk alarm. I visse systemer kan detektoren desuden automatisk igangsætte slukning eller andre modforanstaltninger for at begrænse brandens omfang.

Data om alarmen sendes til kontrolsystemet, hvor virksomhedens medarbejdere hurtigt kan få overblik over alarmens type og årsag og igangsætte slukning, alarmering mv.

Via kontrolkonsollen kan medarbejderne desuden se data for udviklingen i systemerne over tid – fx hyppigheden af alarmer eller overblik over områder med mange alarmer – og derved træffe beslutning om eventuelle foranstaltninger, der kan igangsættes for at nedsætte brandfaren på de pågældende steder.

Skræddersyet branddetekteringssystem for maksimal sikkerhed

Læs mere om de enkelte detektorer her:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: