Hvordan opstår brande?

Brande kan opstå, når en kritisk kombination af antændelseskilde, brandbart materiale og ilttilførsel er til stede.

Branddetektering

I moderne produktionsanlæg bearbejdes og transporteres en lang række brandbare materialer - ofte i lukkede transport- eller forarbejdningssystemer eller omfattende lagerområder, hvor der er risiko for forskellige antændelseskilder som gnister fra friktion eller voldsomme forarbejdningsprocesser eller overophedede maskindele. Ilt er til stede i de fleste produktionsanlæg, og alle tre betingelser i brandtrekanten er således til stede i mange områder af virksomheden - ofte i områder og systemer, som ikke kan overvåges af hverken medarbejdere eller traditionelle kameraer.

Anvendelsen af branddetektorer, der kan overvåge kritiske områder af produktionssystemet, er derfor af afgørende betydning, så brande detekteres så tidligt som muligt, så skader, tab og produktionsstop forebygges. 

Brande og eksplosioner forårsager hvert år skader for mere end 1,4 mia. kr. i danske virksomheder
Gløder, gnister og glødebrande er blandt de hyppigste årsager til brande og eksplosioner
25% af brændte danske virksomheder genopføres ikke I Tyskland har brande statistisk set følgende konsekvenser for de ramte virksomheder: · 1/3 overlever – ofte gennem sammenslutning eller opkøb af andre virksomheder · 1/3 går konkurs pga. skaderne fra branden · 1/3 går konkurs inden for tre år pga. tab af kunder pga. produktionsstop

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: