Ultrahurtig og effektiv slukning af brande i madlavningsfedtstoffer

Nextech tilbyder det avancerede Firespy-brandsikringssystem til køkkener fra protecfire.

Brandsikringssystemet detekterer hurtigt og effektivt brande i madlavningsfedt i det øjeblik, de opstår, og udløser automatisk slukning i løbet af få millisekunder. Derved sikres det, at branden ikke spredes til andre dele af køkkenet eller til emhætte, udsugnings- eller ventilationssystem.

Brandsikringssystemet til køkkener skræddersys til hver enkelt kundes behov. Systemet kan anvendes til både komfurer og friturekogere under emhætte og fritstående komfurer eller friturer uden overhængt emhætte, da disse kan beskyttes ved hjælp af detektorer på varmereflektorplade installeret over komfuret/friturekogeren.


 

Se i videoen herunder, hvordan Firespy-systemet fungerer:

 

 


Tekniske fordele ved et Firespy-brandsikringssystem til køkkener:

  • Ultrahurtig og effektiv slukning
  • Forebygger genantændelse, når slukningen er fuldendt
  • 100% mekanisk system, som ikke er under tryk eller afhængigt at strømtilførsel for at fungere
  • Høj driftssikkerhed
  • Hurtig installation
  • Fleksibel placering

Sådan projekteres et brandsikringssystem til køkkener/kantiner:

En af Nextechs brandsikringsspecialister besøger jer for en gennemgang af jeres køkkenfaciliteter med angivelse af risikoområder (herunder placering af friturekoger, komfur, emhætter og udluftning).

Systemet designes og projekteres af vores eksperter. I denne fase defineres antal og placering af detektorer, forstøverdyser og beholder til slukningsmiddel i henhold til specifikationerne i den tekniske manual.

Systemdesignet præsenteres og gennemgås med jer.

Systemet installeres, testes og igangsættes.

Relevante medarbejdere modtager uddannelse i daglig anvendelse og eftersyn af systemet samt håndtering af systemet ved aktivering.

Årlig service udføres, efter aftale, af Nextechs teknikere eller virksomhedens egne, uddannede medarbejdere.

Eventuel udskiftning af delkomponenter og slukningsmidler efter aktivering af systemet udføres af Nextech. Bestillingsseddel forefindes i den tekniske manual for systemet.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: