Sluk brande, før de kan gøre skade

Med et skræddersyet brandsikringssystem opnås optimal sikkerhed i hvert enkelt køkken.

Detektorer og forstøverdyser placeres strategisk i forhold til antændelseskilder som fx en friturekoger, så brande detekteres, straks de opstår, og slukningen foregår på den mest effektive måde. Derved sikres det, at branden slukkes, før den eksempelvis kan sprede sig til emhætte, fedtfiltre og udsugningskanaler.

Sådan fungerer Firespy brandsikringssystem til køkkener

 

I tilfælde af brand udløser temperaturstigningen de pneumatiske udløsere i systemets detektionselementer.

Udløsningen forårsager en trykstigning i detekteringsrøret, som går fra detektorer til beholderen med slukningsmiddel. Her udløser trykstigningen en gaspatron, som straks presser slukningsmiddel ud i slukningsrøret og ud gennem forstøverdyserne.

Slukningsmidlet sprayes ud over komfur/friturekoger i en fin tåge, hvilket væder og forsegler faste overflader og fedtoverfladen, så ilden kvæles gennem iltmangel. Midlet danner desuden et forseglende lag på fedtoverfladen, så genantændelse forebygges.

 

brandsikring af køkkener

 

Det får du med et Firespy brandsikringssystem til køkkener

 

  • Ultrahurtig brandsikring, der konstant er på stand-by og hverken er afhængigt af strøm eller under tryk.
  • Brandslukningssystem, der fungerer til slukning af forskellige typer køkkenbrande – fx i friturekogere, på pander eller i overophedede elektriske installationer.
  • Brandslukningssystem med 10 års garanti ved indgåelse af serviceaftale med Nextech.
  • Effektiv brandsikring, der ikke forstyrrer arbejdsrummet over komfur/friturekoger.
  • Næsten vedligeholdelsesfrit brandsikringssystem med maksimal driftssikkerhed.
  • VdS godkendelse: S 613002

Skræddersyet brandsikring til køkkener giver optimal sikkerhed

Læs om de enkelte komponenter i brandsikringssystemet her:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: