Hvordan opstår brande i køkkener?

For at en brand kan opstå, kræves der tre grundbetingelser: Brandbart materiale, tændkilde og ilt.

Brandbart materiale i form af forskellige former for fedtstoffer er som standard til stede i store mængder i et køkken, som samtidig byder på et væld af forskellige varmekilder, der kan føre til overophedning, hvis man er uopmærksom blot et kort øjeblik. Samtidig er der altid risiko for tekniske fejl i elektriske installationer, som hurtigt medføre gnister eller overophedning, der kan antænde de brandbare fedtstoffer.

Sådan bekæmpes brande:


Brandbekæmpelse sker i praksis ved at fjerne et af de tre elementer, der udgør brandtrekanten.

Med et effektivt brandsikringssystem detekteres kritiske temperaturstigninger på et meget tidligt stadie. Herved udløses et slukningsmiddel, som fjerner ilttilførslen til branden og således både slukker branden effektivt og forebygger genantændelse ved at danne et forseglende lag over det brandbare materiale (fedtstoffet). 

 

          

Nøgletal om køkkenbrande

Brande og eksplosioner forårsager hvert år skader for mere end 1,4 mia. kr. i danske virksomheder
Gløder, gnister og glødebrande er blandt de hyppigste årsager til brande og eksplosioner
25% af brændte danske virksomheder genopføres ikke I Tyskland har brande statistisk set følgende konsekvenser for de ramte virksomheder: · 1/3 overlever – ofte gennem sammenslutning eller opkøb af andre virksomheder · 1/3 går konkurs pga. skaderne fra branden · 1/3 går konkurs inden for tre år pga. tab af kunder pga. produktionsstop

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: