Få ultrahurtig og pålidelig brandsikring til dine køretøjer

Et detexline brandslukningssystem giver optimal beskyttelse mod brand i køretøjer, da brandene opdages og slukkes i det øjeblik, de opstår.

Systemet er udviklet til anvendelse i minedrift og er således godkendt under nogle af verdens skrappeste sikkerhedsregler. 

Sådan fungerer detexline-brandsikringssystemet til køretøjer:

 

Branddetekteringsenheder placeres strategisk i forhold til de zoner i motoren, der skal beskyttes. Systemet kan etableres med individuelle temperaturfølere, således at valget af detektor tilpasses arbejdstemperaturen i den pågældende zone. Slukningssystemet udløses, så snart en kritisk temperatur er til stede. 

I tilfælde af brand udløser temperaturstigningen detekteringsenhederne, hvilket forårsager en trykstigning i detekteringsrøret, som går fra detektorer til beholderen med slukningsmiddel. Her udløser trykstigningen en gaspatron, som straks presser slukningsmiddel ud i slukningsrøret og ud gennem forstøverdyserne.

Slukningsmidlet sprayes ud over motoren i en fin tåge, hvilket væder og forsegler faste overflader og brandbare væsker, så ilden kvæles gennem iltmangel. Midlet danner desuden et forseglende lag, så genantændelse forebygges.

 

Model af detexline-brandslukningssystem til køretøjer:

Brandsikring til køretøjer

 

Skræddersyet brandsikring til køretøjer giver optimal sikkerhed

Læs om de enkelte komponenter i brandsikringssystemet her:

Brandsikring til køretøjer

Læs mere her om, hvordan vores brandsikringsløsning til køretøjer kan anvendes til optimering af sikkerheden i din branche:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: