Komponenter

Detexline-systemet består af:

Avancerede mekaniske detektorer

Detektoren består af en glasampul, hvor glasset sprænger ved en forudbestemt temperatur.

Detektorens indre argonbeholder udløses, hvilket får gastrykket i røret til kontrolenheden til straks at stige. Dette udløser kontrolenheden ved beholderen med slukningsmiddel, og slukningsprocessen igangsættes øjeblikkeligt. Systemet har en responstid (RTI) på 12, hvilket anses for ultrahurtigt. (Til sammenligning har hurtige bygningssprinklere en RTI på 50).

Det mekaniske detekterings- og udløsersystem betyder, at der ikke er risiko for falske alarmer eller fejlmeldinger pga. elektriske fejl, tab af tryk (som kan forekomme ved brandslukkere under tryk) eller lignende – Systemet kan udelukkende udløses i tilfælde af de høje temperaturer, der er i stand til at sprænge glasset i detektorerne.

Bredt udvalg af detektorer sikrer skræddersyet beskyttelse til forskellige områder af motorrummet

Motorrummet i et stort køretøj er ikke ensartet, hvad angår de temperaturer, der forekommer, når køretøjet er i drift. Den acceptable temperatur omkring udstødningen er markant højere end den, der accepteres ved nogle af de elektriske komponenter – derfor giver detexline-systemet mulighed for at indsætte detektorer med forskellig temperaturfølsomhed, alt efter hvor i motorrummet de skal placeres.

De tilgængelige detektorer starter ved en temperatur på 68 grader og fås herefter til hhv. 110, 141, 182 og 260 grader. Detektoren i hvert enkelt område er udvalgt, så den udløses ved en temperatur på mindst 30 grader over den forventede driftstemperatur i området.

Dette gør det muligt at sammensætte et brandslukningssystem skræddersyet til den enkelte motor, det skal anvendes i – og derved give optimal beskyttelse.

Såfremt det ønskes, kan der desuden tilkobles en manuel udløserknap med samme hurtige reaktionstid fra udløsning af systemet til slukning påbegyndes.

I vores løsninger til busser er systemet på forhånd skræddersyet til de motortyper og motorrum, der anvendes i danske busser i dag.

 

Alarm til chauffør

Når en detektor udløses, sendes der øjeblikkeligt signal til alarm hos chaufføren (lys- og/eller lydalarm) om at standse og evakuere køretøjet.

Slukningsrør

Detexline-systemet udmærker sig ved at kombinere branddetektering og -slukning i ét rør for at optimere reaktionshastighed og dermed slukningshastighed (heraf navnet detexline, som kombinerer ordene ‘detection’, ‘extinguishing’ og ‘line').

Dette sparer desuden en stor mængde materialer og gør monteringen markant nemmere, hvilket således også reducerer omkostningerne ved anskaffelse og montering af systemet. Røret er desuden udført i rustfrit stål, hvilket forlænger systemets levetid, da der ikke er risiko for tæring.

Beholder med slukningsmiddel

Beholderen med slukningsmidlet er lavet af rustfrit stål og er, indtil den udløses, ikke under tryk.

Inden i tanken sidder en kontrolenhed, der udløses via tryk, når en brand detekteres. Denne kontrolenhed består af en udløser og en gaspatron med nitrogen, som ved udløsning puster en ballon op inde i tanken. Ballonen fyldes fra bunden og presser herved slukningsmidlet ud gennem røret til slukningsdyserne.

Slukningsmidlet udvælges efter, hvilket køretøj og hvilke vejrforhold og miljø, det skal anvendes i. Det er muligt at anvende slukningsmidler, der fungerer i geografiske områder med temperaturer fra -30 grader til 80 grader. Når systemet monteres i en bus, anvendes det miljøvenlige slukningsmiddel MOUSSEAL CF, men mulige slukningsmidler omfatter også vand, CO2, argon, FM 2000 eller brandslukningspulver.

Tankene kommer i to størrelser: den mest anvendte på 14 liter og en større på 24 liter.

Specialudviklede, retningsbestemte slukningsdyser

Et af kerneelementerne i detexline-systemets ultrahurtige brandslukning er de specialudviklede dyser, som via to egenskaber gør slukningen effektiv og målrettet:

1) Kugleformet fatning muliggør retningsbestemt slukning

Dyserne har en kugleformet fatning, der gør det muligt at pege dyserne direkte mod udvalgte dele af motoren og derved retningsbestemme slukningen, så effekten maksimeres.

2) Forstøverdyser optimerer slukningshastigheden

De specialudviklede slukningsdyser forstøver slukningsmidlet i en fin tåge. Dette betyder, at en minimal mængde slukningsmiddel udgør en enorm reaktionsoverfalde af meget små vanddråber, som hurtigt skaber et markant temperaturfald.

Samtidig optages ilten i motorrummet, så ilden kvæles, sideløbende med at motor, olie mv. nedkøles. Derved blokeres antændelsesårsagen, og når ilden er slukket, udgør slukningsmidlet en forseglende film over motoren, som forebygger genantændelse.

Dyserne er ikke modtagelige for snavs og tilsmudsning – fx belægninger af olie og støv – og er desuden beskyttet med en rød beskyttelseshætte af elastisk plastik. Disse beskyttelseshætter blæses af dyserne, så snart slukningen igangsættes.

Brandsikring til køretøjer

Læs mere her om, hvordan vores brandsikringsløsning til køretøjer kan anvendes til optimering af sikkerheden i din branche:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: