Hvordan opstår brande i køretøjer?

En brand kan opstå, så snart tre grundfaktorer er til stede: Brandbart materiale, ilt og antændelseskilde.

Alle tre betingelser er tilstede i en motor, hvilket betyder, at risikoen for brand er til stede, så snart en af de tre faktorer kommer ud af kontrol, fx udsivende olie, gnister fra fremmedlegemer eller overophedning.

Risikoen for motorbrande er i disse år stigende på grund af række krav til mere kompakte, effektive og stadigt mere miljøvenlige motorer. Busser er desuden underlagt krav til bedre adgangsforhold for ældre, hvilket skaber mindre køleeffekt under busserne, når de konstrueres lavere eller er sænkbare.

 

Brandsikring til køretøjer

 

Sådan bekæmpes brande:


Brandbekæmpelse sker i praksis ved at fjerne et af de tre elementer, der udgør brandtrekanten.

Med et effektivt brandsikringssystem detekteres kritiske temperaturstigninger på et meget tidligt stadie. Herved udløses et slukningsmiddel, som fjerner ilttilførslen til branden og således både slukker branden effektivt og forebygger genantændelse ved at danne et forseglende lag over det brandbare materiale (fx motorolie). 

Brandsikring til køretøjer

Læs mere her om, hvordan vores brandsikringsløsning til køretøjer kan anvendes til optimering af sikkerheden i din branche:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: