Nextech tilbyder avanceret brandslukning med skum til brande under udfordrende forhold.

Vi er Danmarks foretrukne forhandler af produkter fra InnoVfoam, som er Europas førende specialister inden for udvikling og produktion af skumslukningssystemer.

Brandslukning med skum er overordentligt effektivt til slukning af brande i eksempelvis stærkt brandbare væsker eller andre materialer, hvor vand ikke kan anvendes som slukningsmiddel, eller i rum, der er så store, at slukning med vand ikke er effektivt nok.

Skummet danner et forseglende lag over det brændende materiale, som dels kvæler ilden ved at blokere for ilttilførsel, og dels forebygger genantændelse, da det ikke fordamper efterfølgende.

Vores produktportefølje omfatter bl.a. skumtilblandere, fjernstyrede skumkanoner og brandslukningssystemer med ekspanderende skum, og vi kan således levere en skræddersyet, effektiv og driftssikker brandsikringsløsning, der giver optimal sikkerhed, hvad enten der er tale om beskyttelse af en helipad, en flyhangar, store konference- og sportscentre eller omfattende lagerfaciliteter.

 


 

Se i videoen herunder, hvordan et brandslukningssystem med skum fungerer: 

 

 

Sådan projekteres et brandslukningssystem med skum:

Projektering og installation af et InnoVfoam-brandslukningssystem følger nedenstående procesplan:

En af Nextechs brandsikringseksperter besøger jeres virksomhed for at afdække, hvilke områder der bør sikres.

Antal, størrelse og placering af brandsikringssystemer, herunder type og placering af branddetektorer, slukningskomponenter og skumtype, defineres.

Sikringsplanen gennemgås og godkendes af virksomheden.

Brandsikringssystemet leveres og installeres af Nextechs teknikere.

Systemet idriftsættes.

Relevante medarbejdere modtager uddannelse i daglig anvendelse af systemet samt håndtering ved alarm.

Eventuel udskiftning af delkomponenter og slukningsmiddel udføres af Nextech efter aktivering af systemet.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: