Hvor kan brande opstå?

Flybrændstof, olie og gas, farlige stoffer eller affald til forbrænding udgør alle en stor brandfare.

Hvis en brand opstår, kan den hurtigt spredes i disse overordentligt brændbare materialer, og der er således stor risikoen for, at den spreder sig yderligere til de omkringliggende bygninger, produktionsanlæg eller fly. Ud over risikoen for skader på materiel og personale udgør brande i sådanne materialer desuden en stor forureningsfare i form af giftig røg og dampe.

Samtidig spiller eksempelvis helikopterlandingspladser en afgørende rolle i spørgsmålet om liv eller død, hvad enten der er tale om evakuering fra boreplatforme eller landingspladser ved hospitaler, hvor en sikker landing er altafgørende for besætningens, personalet og patientens liv.

Det er derfor af afgørende betydning, at brande i sådanne materialer forebygges eller standses, så snart de opstår.

Fareområder, hvor brandslukning via skumanlæg er særligt effektivt, inkluderer:

  • Flyhangarer
  • Helikopterlandingspladser, fx på hospitaler
  • Konference- og sportscentre
  • Lagre med farlige materialer (PGS-15-lagre)
  • Offshore helikopterlandingspladser
  • Lagring og transport af olie og gas
  • Slæbebåde og redningsbåde
  • Sprinklersystemer
  • Affaldsforbrænding.

BRANCHEEKSPERTISE

Vi har mere end 15 års erfaring inden for industrielle brandsikringssystemer og har leveret løsninger til virksomheder over hele verden. Herunder kan du se eksempler på nogle af de brancher, vi sikrer.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: