Komponenter

Nextech forhandler hele InnoVfoams produktportefølje inden for skumbaseret brandbekæmpelse, herunder skumkoncentrater, skumproportioneringssystemer og skumkanoner.

InnoVfoam har markeret sig internationalt via innovativ produktudvikling og tæt samarbejde med leverandører af avanceret teknologi til effektiv og driftsikker brandsikring og brandslukning.

Herunder kan du læse mere om de komponenter, vi kan tilbyde til skumbaseret brandsikring:

Skumkoncentrat

For at gøre vand brugbart som slukningsmiddel til brandbare væsker (Klasse B-brande) tilføres en fastsat procentdel skumkoncentrat. Når vand og koncentrat blandes i luft, kan det anvendes som slukningsmiddel.

For at gøre vand mere effektivt som slukningsmiddel til brandbare faste materialer (Klasse A-brande), tilføres en lille procentdel skumkoncentrat for at øge vandets slukningsevne.

Valget af skumkoncentrat afhænger af en række faktorer:

 • Brandklasse
 • Miljømæssige hensyn
 • Kvalitetsstandard
 • Godkendelseskriterier
 • Slukningsmetode
 • Skum-eskpansionsrate.

Nextech forhandler skumkoncentrater til enhver form for brandsikring, hvor skum kan anvendes som slukningsmiddel. Vi forhandler primært skumkoncentrater fra InnoVfoam og Solberg Scandinavian, som er en af verdens førende producenter af fluor-polymer-fri skumkoncentrater (kendt som Re-Healing skumkoncentrater). Disse skumkoncentrater anbefales ud fra miljømæssige hensyn.

Vi kan således tilbyde fem forskellige typer skumkoncentrat (skumdannende middel):

 • Re-Healing, fluor-fri skumkoncentrat til slukning af brandbare væsker, som ikke er vandopløselige (kulbrinter)
 • Re-Healing, fluor-fri skumkoncentrater til slukning af brandbare væsker, som er vandopløselige (polært opløselige)
 • AFFF, filmdannende koncentrat til slukning af brandbare væsker, som ikke er vandopløselige (kulbrinter)
 • AFFF/ARC, filmdannende koncentrat til slukning af brandbare væsker, som er vandopløselige (polært opløselige)
 • Rensemiddel til opfyldning af (store) rum med hurtigtekspanderende let skum.

brandslukning

Brandkanoner

InnoVfoams brandkanoner kan styres manuelt, elektrisk eller via en vanddrevet oscillationsenhed. Ved indstilling af tryk og kapacitet opnår brandkanonerne optimal rækkevidde.

Nextech tilbyder trailere og slisker til mobile brandkanoner samt tårne med lift til brandkanoner til stationære systemer.

InnoVfoam har specialiseret sig inden for 100% elektrisk styrede brandkanonsystemer, som skræddersys til hver enkelt kunde, eksempelvis med enten et standard kontrolpanel eller et fuldautomatisk PLC-kontrolsystem med et eller flere infrarøde kameraer.

Containere/slisker

InnoVfoam er specialister i design og udvikling af integrerede skumslukningssystemer, som kan placeres inden i en container, på en stålramme eller på en trailer. Hvert system udvikles specifikt til den enkelte kundes behov og designes og testes i InnoVfoams egne testfaciliteter, herunder FAT (Factory Acceptance Test), hvor man som kunde inviteres til at deltage og overvære testen.

Tilblandere

Det er muligt at anvende forskellige typer skumtilblandere til præcis dosering af skumkoncentrat i vandforsyningen til et brandslukningssystem. Valg af tilblander afhænger af en række faktorer: brandslukningssystemets type, den nødvendige kapacitet og den tilgængelige energiforsyning, udstyrets samt omkringværende volumen

For at garantere effektiv slukning skal en skumtilblander være 100% driftssikker. I denne sammenhæng anser internationale testorganisationer som FM/UL og VdS mekaniske systemer som mere driftssikre end elektriske systemer. InnoVfoams tilblandere overholder kriterierne for 100% driftssikkerhed og rangerer blandt markedets mest driftssikre systemer.

Gennem InnoVfoam kan vi således tilbyde et enestående udvalg af sikre tilblandingssystemer inden for følgende typer: Wide Range Proportioner, Balanced Pressure Wide Range Proportioner, Balanced Pressure Proportioner, Bladder Tank Proportioner, Inline Inductors, Around the Pump Proportioner, Turbine Inline Proportioner.

Skumgeneratorer

Typen af skumgenerator afhænger af det valgte skumslukningssystem. Vi tilbyder tre typer af skumgeneratorer, der kan danne skum af hhv. lav, mellem og høj ekspansionsgrad. De tre typer er forskellige ift., hvor meget det skum, der genereres, udvider sig: Jo lettere skum, jo mere udvider det sig.

Skumgeneratorer med lav ekspansion anvendes fx til beskyttelse af tanke, i sprinklersystemer eller i fjernbetjente brandkanoner.

Skumgeneratorer med mellem ekspansion anvendes fx til at dække et væskeudslip i lukkede rum.

Skumgeneratorer med høj ekspansionsgrad anvendes fx til fuldstændig opfyldning af lukkede rum så som lagerbygninger eller flyhangarer.Tanke

Vi anvender to typer tanke til opbevaring af skum: Tryktanke og bladdertanke.

En tryktank anvendes til opbevaring af vand eller skumkoncentrat i tilkobling med en pumpe og en tilblander. Størrelsen på tanken og de indbyggede rør- og slangeforbindelser kan tilpasses til hver enkelt virksomheds behov.

En bladdertank anvendes til opbevaring af skumkoncentrat i tilkobling med en tilblander. Fordelen ved en bladdertank er, at der ikke er behov for en ekstern pumpe for at tilføre skum: Systemet fungerer ved hjælp af slukningssystemets vandtryk. Bladdertanke kan installeres lodret eller vandret.

Blandesystemer

InnoVfoam har udviklet et skumblandesystem kaldet ”InnovDos”, som kan anvendes til at tilføre skumkoncentrat til vand fra hovedvandlinjen uden behov for ekstern energitilførsel. InnovDos anvender en vanddrevet skumpumpe, og systemets hovedkomponenter er testet og godkendt af VdS.

Systemet kan bruges til skumtilblanding i store (sprinkler)systemer.

Inbal-ventiler

Via InnoVfoam forhandler vi ventiler af mærket Inbal. Disse ventiler udmærker sig ved at være simple, driftssikre og med minimalt vedligehold og kan anvendes i en bred vifte af brandsikringssystemer. De kan udløses manuelt, elektrisk og/eller via trykluft. Disse ventiler er også godkendt af adskillige testorganisationer.

Skumpumper

Vi tilbyder specielle skumkoncentrat-pumper (pumper med udveksling) til central skumdistribution i petrokemiske fabrikker eller til tilførsel af skum til sprinklersystemer. Pumperne fra den engelske producent Albany anvendes i kombination med trykudlignende tilblandere udviklet af norske Matre Maskin og trykbevarende Inbal-ventiler udviklet af MIL.

Pumperne kan leveres med motor drevet af olie, elektricitet eller vandkraft.

Brandskabe

InnoVfoams brandskab er en kompakt enhed, som kan indeholde slangetromle, skumgenerator, skuminduktor og skumtank.

Systemet tilkobles en vandtilførsel med den nødvendige gennemstrømning og tryk. InnoVfoams brandskabe anvendes primært inden for luftfarten (helipads og flyhangarer), men anvendes også inden for industrien (kemiske fabrikker og raffinaderier) og i den offentlige sektor (tankstationer, parkeringspladser og kedelrum).

På grund af den integrerede skumgenerator kan brandskabet også anvendes til manuel slukning af brændstofbrande med skum. Den høje effektivitet af det skumdannende udstyr, så som forgreningsrøret til skum med lav eller medium ekspansionsgrad, gør det muligt at slukke brande effektivt på sikker afstand.

Dyser

Vi tilbyder dyser udviklet af den norske producent Matre Maskin, som anvendes til at skabe en vandbarriere for optimal beskyttelse af objekter, der trues af en brand.

Matre Maskins Pop-Up og Flexi-dyser anvendes oftest på helikopterlandingspladser enten på land (på taget af hospitaler, på øverste lag af parkeringshuse, kontorbygninger mv.) eller offshore (boreplatforme, skibe og lystbåde).

Flexi-dyser kan også anvendes til beskyttelse af læsnings- og aflæsningsfaciliteter i olieterminaler. Roterende dyser kan endvidere anvendes til bekæmpelse af brande i flyhangarer.

Skræddersyet skumbaseret brandslukning for optimal sikkerhed

Læs mere om vores systemer og komponenter til skumbaseret brandslukning her:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: