Systemer

Nextech tilbyder skumbaserede brandslukningssystemer til en lang række faciliteter, hvor anvendelsen af skum giver optimal sikkerhed. Vi kan naturligvis også tilbyde skræddersyede brandslukningsløsninger til andre brancher.

Brandsikring af flyhangarer

Til brandsikring af hangarer og flyværksteder i lufthavne anvendes skumanlæg, som dækker lækket flybrændstof.

Som regel anvendes traditionelle skumsystemer med sprinklere og skumkanoner i disse anlæg, men vi tilbyder også avancerede systemer med roterende sprinklerdyser, der kan hæves op fra gulvet og spreder et skumlag under flyene.

Nextech kan således levere følgende komponenter til brandsikring af flyhangarer:

  • Skumproportioneringssystemer
  • Fjernstyrede skumkanoner
  • Pop-up sprinklere
  • Skumgeneratorer med høj ekspansionsrate

InnoVfoams systemer anvendes eksempelvis af Air Berlin Düsseldorf, KLM Amsterdam, Air Berlin BBI Berlin og Lufthansa BBI Berlin.

brandslukning

Brandsikring af helikopterlandingspladser

Nextech tilbyder specialudviklede systemer målrettet forebyggelse af brand på helikopterlandingspladser på hospitaler. Disse systemer består enten af fjernstyrede skumkanoner eller af cirkulære skumrør med fleksible dyser.

InnoVfoams systemer er eksempelvis installeret på hospitaler i Wien, Frankfurt, Leipzig, Freiburg og Ljubljana.

Sports- og konferencecentre

InnoVfoam har udviklet et særligt automatisk brandsikringssystem til brug i høje bygninger, hvor konventionelle sprinklersystemer ikke giver tilstrækkelig sikkerhed. Dette er særligt relevant i lokaler med højt til loftet, hvor arrangementer med stort publikum finder sted.

De elektriske skumkanoner aktiveres via infrarøde kameraer og peges automatisk mod antændelsesstedet, og slukning med skumtyper, der ikke udgør en fare for mennesker, igangsættes straks.

Dette system anvendes eksempelvis i sportscentret ”Omnisport” i Apeldoorn i Holland, hvor InnoVfoam har leveret et skræddersyet sikkerhedssystem med infrarøde kameraer og automatiske skumkanoner.

Lagre med farlige stoffer

Lagerbygninger, hvor farlige stoffer opbevares (også kaldet PGS-15-lagre) udstyres ofte med skumslukningssystemer, enten med skumsprinklere eller med skumsystemer med høj ekspansionsgrad. Nextech kan levere alle nødvendige komponenter til sådanne systemer.

Især skumsystemer med høj ekspansionsgrad, der anvender lufttilførsel fra omgivelserne til dannelsen af skum, benyttes i disse kontekster, idet de giver hurtig og effektiv slukning kombineret med relativt lavt vandforbrug.

Offshore

Helikopterlandingspladser på boreplatforme spiller en afgørende rolle i stedets evakueringsplan, hvorfor der kræves effektiv og driftssikker brandsikring. InnoVfoams produkter inkluderer brandsikringsteknologi, der kan anvendes til sikring og vedligehold af helikopterlandingspladser i overensstemmelse med regulativerne CAP og ICAO.

InnoVfoams systemer anvendes eksempelvis af Gaz de France, Total, Petro Canada og Wintershall.

Olie- og gassektoren

Lagring af brandbare væsker i tanke, flytning af væskerne fra skibe til tankvogne eller jernbanevogne, videre transport og forarbejdning – alle disse indebærer stor brand- og eksplosionsfare. Skumbaserede brandslukningssystemer er erfaringsmæssigt yderst effektive til bekæmpelse af denne type brand.

Nextech tilbyder et bredt udvalg af komponenter, der kan skabe optimal brandsikkerhed i ethvert trin af transport, lagring og forarbejdning af olie og gas.

InnoVfoams brandsikringssystemer anvendes eksempelvis af Shell, Exxon, BP og AS Termoil.

Skibsfart

Skumbaseret brandslukningsudstyr anses for at være den bedste løsning til brandsikring af offshore-slæbebåde og redningsbåde.

InnoVfoams produkter anvendes eksempelvis af Royal Dutch Lifeguard Association, som har fået specialudviklede brandslukningssystemer til slukning af brande i eksempelvis motorrum.

InnoVfoams skumkanoner overholder FiFi-klassificeringen.

Affaldsforbrænding

De grave i affaldsforbrændingsfaciliteter, hvor affald, herunder dæk og plastik, opbevares, er underlagt særlig høj brandfare, bl.a. på grund af selvantænding. Det er derfor af afgørende betydning at standse en brand, så snart den er ved at opstå. Den optimale sikkerhed opnås låledes ved automatisk branddetektering og slukning samt efterfølgende sikring mod genantændelse.

Nextech tilbyder skumbaseret brandsikringsteknologi skræddersyet til netop dette formål.

affaldsbrand

skumslukker

Sprinklerteknologi

Nextech tilbyder skumproportioneringssystemer og skumkanoner, der anvender skum med høj ekspansionsgrad (HiEx), til systemer, hvor produktionsmateriel og andre fareområder skal beskyttes med sprinklerteknologi.

InnoVfoam arbejder tæt sammen med en række førende sprinklerproducenter, som anvender virksomhedens skumproportioneringssystemer mv. i samspil med egne produkter i udviklingen af avanceret, effektiv og driftssikker sprinklerteknologi.

Skræddersyet skumbaseret brandslukning for optimal sikkerhed

Læs mere om vores systemer og komponenter til skumbaseret brandslukning her:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: