Nextech tilbyder et trykløst brandslukningssystem fra EXXFIRE til sikring af IT- og elinstallationer.

I EXXFIREs brandslukningssystem har teknologi til raketaffyring fundet ny anvendelse i form af et sikkert, effektivt og miljøvenligt brandslukningssystem til aflukkede installationer som server racks, eltavler samt strøm- og kraftfordelingsskabe.

Systemets røgdetektorer opfanger røgudvikling og igangsætter en kædereaktion i gasgeneratorerne, som omdanner fast stof til Nitrogen (N2)-gas, der lynhurtigt kvæler ilden, så skader på elledninger og IT-kablinger minimeres.

Systemet installeres som retrofit/integreret system, fx oven på et server rack, og kan leveres i tre størrelser alt efter, hvor stort et område der skal beskyttes.

Det vedligeholdelsesfrie system omfatter:

  • Røgdetektion med tre optiske sensorer
  • Backup-batteri for optimal driftssikkerhed
  • LED-indikator og brummealarm
  • Trykfri gasbeholder med Nitrogengas til slukning
  • Lydsvag gasudløsning
  • Miljøvenlig gas, som blot skal udluftes efter aktivering af systemet.

 

 

Sådan projekteres objektsikring med EXXFIRE brandslukningssystem:

Projektering og installation af et EXXFIRE brandslukningssystem følger nedenstående procesplan:

En af Nextechs brandsikringseksperter besøger jeres virksomhed for at afdække, hvilke server racks, eltavler og fordelingsskabe der bør sikres.

Antal, størrelse og placering af brandsikringssystemer, herunder placering af røgsensorerne ved hvert objekt, der skal beskyttes, defineres.

Sikringsplanen gennemgås og godkendes af virksomheden.

Brandsikringssystemet leveres og installeres af Nextechs teknikere.

Systemet idriftsættes.

Relevante medarbejdere modtager uddannelse i daglig anvendelse af systemet samt håndtering ved alarm.

Årligt eftersyn foretages af virksomhedens egne medarbejdere – strømtilførsel kontrolleres og filteret i aspirationssystemet udskiftes.

Hvert fjerde år udskiftes batteriet.

Eventuel udskiftning af delkomponenter og slukningsmiddel udføres af Nextech efter aktivering af systemet.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: