Hurtig installation, høj driftssikkerhed og effektiv slukning

EXXFIRE-brandslukningssystemet giver optimal beskyttelse mod IT-nedbrud, brande og strømsvigt, da brande detekteres og slukkes, så snart de opstår.

Vi kan således tilbyde et effektivt og driftssikkert brandslukningssystem baseret på EXXFIRES trykløse gasopbevaringsteknologi Cool Gas Generator.

Gasgeneratoren er oprindeligt udviklet under de skrappe sikkerheds- og driftsikkerhedskrav, som rumindustrien er underlagt, og giver, i samspil med den sikre beholder, effektive aspirationsdetektion og specialudviklede gasdyse, en overordentlig effektiv og driftssikker brandslukningsløsning til IT- og elinstallationer.

Samtidig udføres detektion og slukning tæt på antændelsesstedet, hvilket minimerer skader og følgeskader fra branden.  

brandslukning serverrum

 


Systemet kan fås i tre størrelser, til sikring af objekter på hhv. 1,5m3, 3m3 eller 4,5m3.


 

Med EXXFIRE får du:

 

Robust rumteknologi

EXXFIREs Cool Gas Generator er en revolution inden for opbevaring af gasser. Slukningskemikalierne opbevares i fast, stabil form i den lækningsfrie beholder, som er IP67-vandtæt både før og efter udløsning.

De kemiske komponenter bliver inden i beholderen ved aktivering, og kun slukningsmidlet (Nitrogen) frigives. Den brugte generator genanvendes som kemisk affald.

Trykløst Nitrogen

Alt efter størrelsen på det objekt, der skal sikres, anvendes 1, 2 eller 3 Cool Gas Generatorer, der hver kan producere 750nL eller 0,9 kg. Nitrogen på omgivelsestemperatur.

Gassen frigives ved lavt tryk og lavt lydniveau, så slukningen ikke påvirker IT-udstyrets ydeevne.

Denne type gasbeholder er vedligeholdelsesfri med 10 års holdbarhed.

Aspirationsdetektion

De tre optiske sensorer er de mest følsomme røgdetektorer på markedet.

En elektrisk blæser sender løbende luft fra det beskyttede objekt forbi sensorerne, så røgudviklingen detekteres hurtigst muligt, og Votexx-software sammenholder dataene fra hver sensor og optimerer disse datainput for effektiv forebyggelse af falske alarmer.

 

3 potentialfrie kontakter

EXXFIRE-systemet har tre potentialfrie kontakter for tilstandene FAULT, PRE-ALARM og ALARM. Disse relæer kan fastfortrådes til enhver type kontrolsystem eller brandalarmspanel.

Miljøvenligt brandslukningssystem

Brugen af Nitrogen som slukningsmiddel betyder, at anvendelse af systemet ikke påvirker ozonlaget og den globale opvarmning, samt at der ikke skal fjernes ætsende rester efter udløsning.

Disse egenskaber er højt efterspurgte inden for brandsikring til IT- og elektrisk udstyr.

Hurtig installation

EXXFIRE-systemet kan installeres inden i eller oven på objektet, der skal sikres. Der forefindes to forskellige installationspakker, med hhv. monteringsplade og beslag til montering i en 19-tommer server rack.

Hver pakke indeholder også aspirationsdetektionsdyse, gasrør, koblinger og kordelstropper.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: