Hvordan opstår og spredes brande i elskabe og server racks?

Brande og eksplosioner kan opstå, når der forekommer en kritisk kombination af ilt, brandbart materiale og antændelseskilde.

Fejl i elektriske installationer, kortslutninger, overophedede ledninger, selvantændelse af ophobet støv i afkølingssystemer og overspænding er blandt de hyppigste antændelseskilder til brand i elskabe og server racks.

Varmeudviklingen kan antænde brændbare materialer som ledninger og støv og selv kortvarige brande kan lamme virksomhedens produktion, hvis vigtige elektriske ledninger eller IT-kabler brænder eller smelter ved branden.

Sådan fungerer automatisk brandslukning med inert gas:

Røgudvikling detekteres på et meget tidligt stadie, hvorefter generatoren automatisk tryksættes og udleder Nitrogen (N2) i det beskyttede skab, hvorved ilten fjernes, og ilden kvæles.

 

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: