Effektiv og driftssikker eksplosionssikring til alle former for industrianlæg

Nextech tilbyder eksplosionsbeskyttelse fra den internationalt anerkendte producent RSBP, som står bag nogle af verdens førende eksplosionssikringssystemer til industrianlæg.

RSBP har mere end 25 års erfaring med produktion og udvikling af eksplosionsbeskyttelse inden for en bred vifte af brancher. Det aktive system detekterer eksplosioner i det øjeblik, de opstår, og reducerer skader via undertrykkelse og isolering.

Med RSBPs produkter i vores portefølje kan vi således tilbyde eksplosionssikring skræddersyet til hver enkelt kundes behov med udgangspunkt i såvel virksomhedens processer som de materialer, hvor eksplosionsfaren er til stede.

Eksplosionssikringssystemet kan eksempelvis omfatte:

  • Aflastning af tryk og flammer
  • Flammefri aflastning af tryk
  • Mekanisk isolering af eksplosion med hurtigtlukkende spjæld
  • Isolering af eksplosion med SBC som flammebarriere
  • Undertrykkelse af eksplosionen via SBC og aktiv detektering.

  


 

Se i videoen herunder for en kort introduktion til RSBP:

 

 

 Sådan projekteres et eksplosionssikringssystem

 

Design, projektering og installation af en eksplosionssikringsløsning følger nedenstående procesplan:

 

Identifikation af eksplosionsfaren

Identifikation af eksplosionsfaren ved det pågældende materiale (enten via kendt klassificering af stoffet eller via test).

Er produktets eksplosionsegenskaber ikke fastlagt, kan vi ligeledes tilbyde at få foretaget en komplet test af netop Jeres produkt på akkrediteret laboratorie.

Hermed kan egenskaberne for bl.a minimum antændelsesenergi (MIE), nedre eksplosionsgrænse (LEL), maksimum eksplosionstryk (Pmax), eksplosionsudvikling i tryk over tid (Kst) osv.  fastlægges.

Kontakt os for yderligere information omkring dette.

Afklaring af risikozoner - ATEX-direktivet

En af Nextechs eksplosionsspecialister besøger jeres virksomhed for at afdække, hvilke former for eksplosionssikring der vil fungere optimalt i jeres produktionssystem.

Det er defineret i bekendtgørelsen fra arbejdstilsynets At-vejledning C.0.9, at enhver virksomhed, der har EX-områder, skal få foretaget en særlig ATEX APV (U-APV) med henblik på afklaring af risikozoner, det såkaldte ATEX-direktiv 1999/92/EC.

Ud fra denne risikovurdering foretager vi herefter løsningsforslag ift. valg af beskyttelsesmetode og udstyr. Der kan være særlige forhold gældende for netop jeres procesudstyr eller produktionslinje, der foranlediger den ene type beskyttelse frem for den anden. Vi udvælger til enhver tid den løsning, der giver maksimal sikkerhed for jeres kollegaer og medarbejdere.

Systemdesign og projektering

Når alle komponenter er gennemgået, skal selve systemet designes. I den forbindelse kræver det ofte nogle komplekse beregninger for at imødekomme designtryk og eksplosiv volumen. I denne fase vil der således være et tæt samarbejde mellem jer og vores eksperter på området for at få afdækket alle parametre, således at det sikres, at den løsning, vi tilbyder, fungerer optimalt under alle tænkelige forhold.

Præsentation og gennemgang af systemdesign

Når de endelige beregninger er afsluttet, præsenterer vi jer for den mest hensigtsmæssige løsning og gennemgår alle detaljer sammen med jer.

På den måde sikrer vi endnu en gang, at vi har fået alle informationer, og at I således får den absolut mest sikre løsning.

Vi håndterer ligeledes dokumentationen ift. tegninger, certifikater o.lign., således at jeres procesoversigt altid er ajourført, samt at dokumentationen overfor myndighederne er helt i top.

Installation og idriftssættelse

Efter nærmere aftale om levering af udstyr vil vores særligt uddannede tekniker installere udstyret ud fra placeringstegninger og nøje anvisninger fra producenten.

Igangsættelsen af systemerne vil som oftest blive fulgt tæt af vores teknikere for at sikre, at alle procesparametre er korrekte, og at systemets funktionalitet ikke kompromitteres af udefrakommende påvirkninger, herunder elektrisk støj, trykvariationer i processen, overfyldning o.lign.

Uddannelse af medarbejdere

Relevante medarbejdere modtager uddannelse i daglig anvendelse af systemet samt håndtering af systemet ved aktivering.

Det er en ligeså vigtig del af løsningen, at I som daglig brugere af udstyret er sat grundigt ind i brugen og håndteringen af dette. Der vil således oftest være lagt en undervisningsplan for jeres operatører, teknikere, håndværkere osv. i forbindelse med projekteringen af opgaven.

Årlig service

Årlig service udføres, efter aftale, af Nextechs teknikere eller virksomhedens egne, uddannede medarbejdere.

En del af udstyret, der leveres, fordrer regelmæssigt eftersyn, som udgangspunkt efter leverandøranvisning men dog minimum én gang årligt.

Der kan være påvirkninger, der foranlediger hyppigere eftersyn af systemerne for at forebygge slitage og sikre, at systemet til enhver tid er klar til at yde maksimal beskyttelse. 

Udskiftning af komponenter og genfyldning

Eventuel udskiftning af delkomponenter og genfyldning efter aktivering udføres af Nextech.

Opstår der akut behov for service, eller har systemerne været aktiveret, kan det være nødvendigt med hurtig udrykning for at reducere nedetid for jeres produktion.

Vores serviceorganisation dækker hele Danmark og kan være fremme på ganske få timer. Vi medbringer altid et bredt udvalg af reservedele og komponenter, så I hurtigst muligt kan være sikkert oppe at køre igen.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: