Hvor kan eksplosioner opstå?

Alle former for organiske materialer, plastik, kemikalier og metaller som f.eks. aluminium, magnesium og zink udgør en eksplosionsfare, hvis de rette betingelser er til stede.

Moderne forarbejdningsprocesser, herunder transport, pulverisering, opbevaring og forskellige former for bearbejdning, udgør ofte en potentiel antændelseskilde, der kan antænde materialer som kul, majs, mel, ukrudtsmidler, korn, mælkepulver, træstøv, metalstøv, medicinske stoffer, plastik, harpiks, stivelse, sukker, chokolade, papir og fibre – for blot at nævne nogle udvalgte.

Eksplosioner kan blandt andet opstå i:

 • spånsiloer (savværker, møbelfabrikker, snedkerier)
 • ventilations- og filteranlæg til støv generelt
 • formalingsanlæg (grovvareselskaber, kraftværker, kemisk industri m.m.)
 • melsiloer (brødfabrikker, bagerier m.m.)
 • øvrig fremstilling af mel, fx kartoffel- og fiskemel
 • spraytørringsanlæg
 • pneumatiske pulvertransportsystemer og omrørere (medicinalindustri, plastindustri, kemisk industri, fødevareindustri m.m.)
 • pulvermaleanlæg (industrilakerere)
 • posefyldeanlæg
 • sækketømmeanlæg
 • visse typer træ- og halmfyringsanlæg (kraftværker)

Kilde: https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-eksplosiv-atmosfaere-c-0-9/

BRANCHEEKSPERTISE

Vi har mere end 15 års erfaring inden for industrielle brandsikringssystemer og har leveret løsninger til virksomheder over hele verden. Herunder kan du se eksempler på nogle af de brancher, vi sikrer.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: