Systemer

Nextech tilbyder et bredt udvalg af løsninger til effektiv eksplosionsbeskyttelse, så vi til enhver tid kan sammensætte et system, der giver maksimal sikkerhed i det pågældende produktionsudstyr.

EKSPLOSIONSUNDERTRYKKELSE VIA KEMISKE STOFFER – HRD SYSTEM

RSBPs HRD (High Rate Discharge)-system er et overordentligt driftssikkert, gennemtestet og godkendt system til undertrykkelse af eksplosioner. Det detekterer eksplosionen i opstartsfasen og undertrykker herefter støveksplosioner inden for ganske få millisekunder. Derved begrænses trykudviklingen, så den holdes under det pågældende anlægs design-styrke. Maskinskade forebygges, og risikoen for de langt farligere sekundære eksplosioner minimeres. 

Således beskytter HRD-systemet både mod materielle skader, men – vigtigst af alt – det giver også effektiv beskyttelse for virksomhedens medarbejdere.

Sådan fungerer HRD-systemet:

Yderst sensitive detektorer kan detektere den begyndende eksplosion inden for få millisekunder, hvorefter systemet åbner HRD-ventilerne og aktiverer HRD-beholdere med slukningsmiddel. Trykket fra slukningsmidlet vil aktivere specialudviklede teleskopdyser, som sikrer effektiv fordeling af slukningsmidlet i hele den beskyttede volumen. Aktiveringen af eksplosionsundertrykkelsen sker lynhurtigt og sikrer, at trykket fra eksplosionen hurtigt er under kontrol, så uønskede konsekvenser som skader på medarbejdere eller maskiner elimineres.

Fordele ved HRD-systemet:

 • Gennemtestet og effektiv teknologi
 • Hurtig reaktionstid
 • Stor driftssikkerhed
 • Kan anvendes indendørs og udendørs
 • Velegnet til giftige og farlige materialer
 • Særskilt lagring af detektordata
 • Kan skræddersys til kundernes kvalitetskrav
 • Fleksibel brug af komponenter
 • Nem og hurtig udskiftning af komponenter efter aktivering
 • Slukningsmiddel velegnet til fødevareindustrien

Se, hvordan systemet fungerer, i videoen herunder:

 

 

Eksplosionssikring

WATER SHOT - EKSPLOSIONSUNDERTRYKKELSE VIA VAND

I systemer, hvor undertrykkelse via kemiske stoffer ikke kan benyttes, tilbyder vi den såkaldte Water Shot. Dette er et særligt HRD-system, som i konfiguration minder meget om kemisk undertrykkelse, men hvor undertrykkelsesbeholderne er specielt udviklet med henblik på undertrykkelse via vand. Water Shot er udviklet til at beskytte mod eksplosioner, særligt I fødevareindustrien, hvor slukning med pulver ikke kan benyttes. Systemet er særligt målrettet elementer i produktionssystemet, hvor vand i forvejen anvendes som rengøringsmiddel.

Fordele ved Water Shot:

 • Produktionen forurenes ikke med undertrykkelsespulver.
 • Efter aktivering af undertrykkelsessystemet skal maskindelene blot tørre; det er ikke nødvendigt at rense for slukningsmiddel.
 • Water Shot er et miljøvenligt slukningsmiddel.
 • Water Shot er let og billigt at genfylde efter udløsning.

Eksplosionsaflastning

Eksplosionsaflastningsudstyr er beskyttelsesudstyr baseret på paneler, som giver målrettet beskyttelse af industrielle produktionsmaskiner, hvor der er fare for eksplosion.

RSBPs aflastningsudstyr minimerer risikoen for eksplosioner og forebygger de tab og skader, en eksplosion kan medføre. RSBPs aflastningsudstyr er således en effektiv og økonomisk løsning til beskyttelse mod skader fra støveksplosioner. 

Fordele ved eksplosionsaflastning:

 • Høj effektivitet og driftssikkerhed
 • Lang holdbarhed
 • Modstandsdygtighed mod slitage, stød og vejrforhold
 • Simpel installation og udskiftning samt nem tilgang til reservedele
 • Kan produceres til ønsket åbningstryk
 • Stort udvalg af panelstørrelser og tilbehør
 • Eksplosionsaflastning er den mest økonomiske sikkerhedsløsning

Sådan fungerer eksplosionsaflastning:

Et aflastningspanel er en pladekonstruktion, der er konstrueret med henblik på at åbne under kendte og foruddefinerede betingelser. 

Under normal drift er udstyrets aflastningsåbning dækket af aflastningspanelet. Hvis trykket overskrides inden i udstyret, åbnes aflastningspanelet og aflaster derved trykket væk fra det udsatte maskinel.

For at sikre korrekt aflastningskapacitet er det nødvendigt at foretage en beregning af dette. Således skal vi bl.a. kende til udstyrets volumen, eksplosionsværdier for produktet, om det er muligt at aflaste direkte til det fri, eller om der skal tilsluttes en kanal for afledning af eksplosionen o.lign. Når disse parametre er defineret, kan aflastningsåbningen og -panelet designes, så aflastningsinstallationen giver optimal sikkerhed for medarbejdere og maskiner under de givne forhold. 

Se, hvordan systemet fungerer, i videoen herunder:

 

Eksplosionssikring

eksplosionspanel

eksplosionsmembran

Flammefri eksplosionsaflastning

Flammefri eksplosionsaflastning muliggør sikker eksplosionsaflastning i aflukkede eller indendørs områder uden udslip af flammer, tryk og varme til omgivelserne. Systemet kan således anvendes til maskiner og udstyr placeret i områder, der er svære at tilgå, uden behov for ombygning eller tilpasning af bygningsdele, som typisk skal udføres ved anvendelse af klassiske typer af eksplosionsaflastning.

Fordele ved flammefri eksplosionsaflastning:

 • Effektiv standsning af flammer og varme
 • Sikring af en sikkerhedszone for udstyr, bygninger og medarbejdere
 • Effektiv opsamling af støv – ingen forurening af maskinen eller omgivelserne
 • Kan anvendes i fødevare- og medicinalvareindustrierne
 • Høj effektivitet og driftssikkerhed
 • Enkel installation og vedligeholdelsesfri drift
 • Ingen omkostninger til modificering af bygninger
 • Økonomisk fordelagtig løsning
 • Kan anvendes til maskiner, der anvender smeltning, groft støv samt fint metalstøv.

Se, hvordan systemet fungerer, i videoen herunder:

 

 

Flammeløs eksplosionssikring

Isolering af eksplosion via ventiler og spjæld

Mekanisk isolering af eksplosioner sikrer, at flammer, varme og tryk fra en eksplosion ikke spredes til andre dele af virksomheden - såvel inden i produktionssystemet som udenfor, hvor der er risiko for skader på virksomhedens medarbejdere og andet tilsluttet produktionsudstyr. 

Vores løsninger til isolering af eksplosioner kan eksempelvis anvendes i transportsystemer, udluftningssystemer og andre former for rørsystemer i produktionsanlæg, hvor der er risiko for eksempelvis støveksplosioner eller gaseksplosioner.

Se, hvordan isoleringssystemerne fungerer, i videoerne herunder:

B-flap:
Gatex:

Eksplosionssikring

rico

kontraklap

Isolering af eksplosion med kemiske midler

Kemisk isolering af eksplosioner fungerer ved, at fintfølende detektorer sender data om en opstående eksplosion til en kontrolenhed, som straks aktiverer udløsning af et slukningsmiddel, som danner en barriere i rørsystemer omkring den maskindel, hvor eksplosionen er opstået. 

Derved isoleres flammefronten, hvorimod trykbølgen frit kan passere, hvilket medfører reduceret trykopbygning på det sted, hvor eksplosionen opstod. Derved forebygges skader på maskinel og medarbejdere effektivt.

Se, hvordan systemet fungerer, i videoen herunder:

 

Eksplosionssikring

Elevex - Eksplosionssikring til kopelevatorer

ELEVEX er en effektiv løsning til eksplosionssikring af lodret transport af bulkmateriale.

Systemet reducerer eksplosionstryk markant og forebygger således alvorlige skader på maskinel og medarbejdere.

Listen af potentielle antændelseskilder, der kan forårsage eksplosioner i kopelevatorer eller lignende lodrette transportsystemer er lang, og sandsynligheden for, at en eksplosion vil forekomme, når systemet er i drift, er høj. Anvendelse af ELEVEX-systemet vil ikke forebygge antændelsen af en eksplosion i en kopelevator, men skaderne fra eksplosionen kan nedbringes til et absolut minimum. 

ELEVEX-systemet omfatter eksplosionssikring til såvel indvendige som udvendige systemer. Hvert enkel løsning skræddersys til den enkelte kundes behov og kan eksempelvis sammensættes af komponenter til eksplosionsundertrykkelse, eksplosionsaflastning og flammefri eksplosionsaflastning.

Fordele ved ELEVEX eksplosionssikring til kopelevatorer:

 • Testet og godkendt eksplosionssikringssystem
 • Komponenter af høj kvalitet
 • Nem installation på eksisterende transportsystemer
 • Maksimal beskyttelse for minimale omkostninger
 • Kan også anvendes til høje elevatorer

Se, hvordan systemet fungerer, i videoen herunder:

 

Skræddersyet eksplosionssikring for maksimal sikkerhed

Læs mere om vores systemer, komponenter og ydelser til eksplosionssikring her:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: