Hvordan opstår en eksplosion?

En eksplosion kan opstå, når fem grundbetingelser er til stede - den såkaldte eksplosionspentagon:

  • Et aflukket område – fx en silo, tank eller anden form for beholder
  • Brændbart materiale - fx organisk støvmateriale, gasser eller kemiske stoffer, der udvikler dampe
  • Eksplosiv atmosfære, dvs. det brandbare materiales blanding med ilt i en koncentration mellem nedre og øvre eksplosionsgrænse
  • Antændelseskilde – fx gnister, svejsning, elektriske fejl, selvantændelse eller overophedede maskindele
  • Ilt eller andet oxidationsmateriale.

Hvis alle fem betingelser er til stede, er der eksplosionsfare. Eksplosionens voldsomme varmeudvikling og kraftige trykbølger resulterer ofte i alvorlige skader– både på grund af selve eksplosionen, der foranlediger tryk helt op til 10-12 barg, men også fordi eksplosioner ofte forårsager efterfølgende brande eller de farlige sekundære eksplosioner, når de første trykbølger har hvirvlet endnu mere brandbart materiale op i luften.

Eksplosionssikring

Fordeling af registrerede eksplosioner ud fra materiale
Fordeling af registrerede eksplosioner ud fra producent
Fordeling af registrerede eksplosioner ud fra udstyr. Kilde: Dynamic Risk Analysis of Dust Explosions BY ©Yuan Zhi

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: