Nextech tilbyder verdens hurtigste og mest anvendte gnistslukningssystem produceret af Fagus-GreCon.

Systemet er ATEX-godkendt og detekterer og slukker automatisk gnister eller ulmende gløder i aflukkede områder af produktions-, forarbejdnings- eller transportanlæg, hvor forskellige former for støv eller andet brandbart materiale passerer eller opbevares.

Slukningen foregår med teknikker målrettet det pågældende anlæg, herunder vand, gas eller lukning af spjæld. Vores udbud af detektorer og slukningsforanstaltninger betyder, at vi altid kan udforme en skræddersyet løsning, der giver optimal beskyttelse i hver enkelt virksomhed.

Gnistslukningssystemerne kan eksempelvis anvendes i:

  • Mørke områder (fx inden i rør eller siloer)
  • Lyse områder (fx ved transportbånd eller produktionslinjer)
  • Områder med høje temperaturer (fx i tørreprocesser)
  • Områder med lave temperaturer
  • Udsatte miljøer, fx ætsende eller meget snavsede omgivelser
  • Områder med eksplosionsfare

 


 

Se i videoen herunder, hvordan et gnistslukningssystem fungerer:

 

 

Sådan projekteres et gnistslukningsanlæg

Design, projektering og installation af et gnistslukningssystem følger nedenstående projektplan:

En af Nextechs gnistslukningseksperter besøger jeres virksomhed for at afdække risikoområder i lagerområder, produktionslinjer, transportsystemer mv.

Antal og placering af dektorer og slukningsforanstaltninger defineres.

Systemets tilkobling til server, kontrolenheder, fjernadgang, alarm- og slukningssystemer defineres.

Systemet designes og projekteres af vores eksperter.

Systemet præsenteres og gennemgås med jer.

Systemet installeres, testes og igangsættes.

Relevante medarbejdere modtager uddannelse i daglig anvendelse af systemet samt håndtering ved alarm.

Årlig service udføres, efter aftale, af Nextechs teknikere eller virksomhedens egne, uddannede medarbejdere.

Eventuel udskiftning af delkomponenter og slukningsmidler udføres af Nextech efter aktivering af systemet.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: