Hvor kan gnister og gløder opstå?

Blandt de potentielle årsager til gnister og gløder i produktionsanlæg er selvantændelse, overophedede maskindele samt fremmedlegemer i maskindele og transportsystemer, der kan forårsage gnister, som hurtigt kan antænde brandbart materiale eller få støv eller gasser til at eksplodere.

I moderne produktionsanlæg flyttes råvarer og produkter ofte hurtigt og automatisk fra lagre, via transportbånd og gennem avancerede forarbejdningsanlæg. Det betyder, at selv hvis der ikke er brandbart materiale i det område, hvor gnister og gløder opstår, kan de hurtigt føres via udsugning eller transportanlæg til andre områder af virksomheden, hvor råmaterialer, produktionsmateriel eller færdige produkter kan antændes. Det er ofte her, de værste skader på bygninger, materiel, råvarer og produkter forårsages, hvorfor det er af afgørende betydning, at gnister og ulmende gløder slukkes, så snart de opstår.

I skemaet herunder ses statistik for brandrisikoen i en række af de mest udsatte industrier samt særlige områder af virksomhederne, hvor brand- og eksplosionsfaren er størst:

Gnistslukning - brandfarer

BRANCHEEKSPERTISE

Vi har mere end 15 års erfaring inden for industrielle brandsikringssystemer og har leveret løsninger til virksomheder over hele verden. Herunder kan du se eksempler på nogle af de brancher, vi sikrer.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: