Sluk brande og eksplosioner, før de udvikler sig

Et gnistslukningssystem giver maksimal beskyttelse mod brand og eksplosion, da gnister og gløder opdages og slukkes i det øjeblik, de opstår. Vi tilbyder et bredt udvalg af sensorer og slukningsforanstaltninger, så vi i ethvert tilfælde kan tilbyde en skræddersyet løsning, der giver optimal sikkerhed i den enkelte virksomhed.

Sådan fungerer gnistslukning: 

  1. IR-detektorer anvendes til overvågning af eksempelvis transportbånd, filtre og siloer. Sensorerne kan igangsætte ultrahurtig slukning inden for få millisekunder – lang tid før medarbejdere eller brandvæsen kan nå at reagere.
  2. Herved forebygges spredning af varmeenergi fra antændelseskilder effektivt, så antændelse af brandbare materialer eller støv forhindres.
  3. Omledning eller isolering af materiale- eller produktflow kan igangsættes og anvendes, hvor slukning med vand ikke kan benyttes.
  4. Yderligere slukning og alarmering igangsættes via et 4-trins advarselssystem. Som regel kan disse sluknings- og alarmforanstaltninger udføres uden afbrydelse af produktionsflowet.

 

Et gnistslukningssystem fra Nextech indeholder:

 

Avancerede detektorer

GreCons avancerede gnistdetektorer kan detektere gnister af alle størrelser fra fx friktion eller maskindefekter i maskiner, møller, valser, knusere mv., eller ulmende gløder i filtre eller siloer, hvor brændbart materiale opbevares. Detektorerne anvender avanceret teknologi, der opfanger gnisternes infrarøde stråling og energi-intensitet. De kan således opfange gnister selv gennem adskillige centimeters materiale og kan derfor fungere i beskidte eller på anden måde udsatte miljøer.

Detektorerne er yderst pålidelige og driftssikre, hvilket minimerer risikoen for falske alarmer.

> Se vores udvalg af detektorer her

Verdens hurtigste slukningssystem

GreCon introducerede i 2012 et ultrahurtigt slukningssystem med en reaktionstid fra gnistdetektering til slukning på ned til 40 millisekunder. Det er mindre end en sjettedel af de gængse systemers reaktionstid, hvilket giver såvel langt større sikkerhed som et billigere system, idet der skal anvendes færre installationer på et anlæg.  

> Se vores udvalg af slukningsforanstaltninger her

Brugervenligt kontrolpanel

GreCons kontrolpanel anvender touch-and-slide teknologi, som det kendes fra fx iPads og smartphones. Samtidig kan plantegninger og flowdiagrammer af anlæggene lægges ind i systemet, så hver enkelt komponent kan overvåges og styres på en nem og let tilgængelig måde.

> Læs mere om kontrolpanelerne her

Indbygget guide ved fejl

Styresystemet har en indbygget log, der løbende registrerer, hvad der sker ved de forskellige komponenter. I tilfælde af fejl eller falsk alarm kan systemet udskrive en beskrivelse af fejlen samt løsningsforslag til, hvordan virksomheden selv kan udbedre den.

Løbende optimering af hardware og software

GreCons ca. 50 udviklingsingeniører gør en målrettet indsats for hele tiden at forny og optimere deres systemer. Mottoet ’innovation is our tradition’ forener virksomhedens 100 år lange historie med et fokus på hele tiden at udvikle nye produkter og optimere de eksisterende. Hvis vi eller vores kunder oplever et problem, kan vi rette henvendelse til GreCon, som hurtigst muligt finder en løsning og udvikler en opdatering til systemet.

Skræddersyet gnistslukningssystem for maksimal sikkerhed

Læs mere om elementerne i et skræddersyet gnistslukningssystem fra Nextech her:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: