Detektorer

Nextech forhandler et varieret udvalg af avancerede gnistdetektorer, således at vi kan sammensætte en optimal gnistslukningsløsning til enhver form for produktionsanlæg.

Vi tilbyder følgende gnistdetektorer:

 

Gnistdetektering i mørke omgivelser

GreCons gnistdetektor FM 1/8 anvendes i mørke omgivelser, hvor der ikke forekommer indtrængende lys. Dette sikrer FM 1/8-sensorernes høje følsomhed, der giver optimal detektering af antændelseskilder selv i tætte materialestrømme. Sensorens optik er yderst modstandsdygtig for materialeopbygning men kan desuden leveres med pneumatisk luftrengøring ved særligt krævende applikationer.

Gnistdetektering ved høje temperaturer

FM 3/8-sensorer med fiberoptiske kabler benyttes i områder, hvor forarbejdnings- eller tørretemperaturer overstiger 65°C. Tre separate glasfiberkabler omgivet af rustfrit stål sender den infrarøde stråling til sensoren. Hvert kabel ender i en fotooptiske diode, og ved ekstremt høje temperaturer monteres adaptere af rent glas på kabelenderne. Pålidelig detektering opnås ved at benytte tre detekteringselementer per sensor.

Fiberoptikkablerne fås i forskellige længder til forskellige rørdiametre.

Gnistdetektering under dagslyslignende forhold

GreCons DLD 1/8-sensor anvendes til detektering af gnister og ulmende gløder i lyse omgivelser. Sensoren kan detektere gnister fra transportbånd, i forbindelse med produktionslinjer eller ved overgangene mellem transportanlæg. Sensorens ydeevne påvirkes ikke af dagslys eller kunstig belysning.

Detektering af varme partikler og ulmende gløder

Industrielle produktionsprocesser skaber ofte varmt materiale eller ophobninger, der udgør en antændelsesrisiko, uden at de gløder i synlig grad. Det kan for eksempel være kul- eller sodaflejringer i rør eller store mængder støv fra knusningsprocesser. Disse kan opstå i fx udsugningskanaler ved hærdningsfaciliteter eller støberier og på genbrugsanlæg. I sådanne områder anvendes GreCons HPD 1/8-detektor, der er specialudviklet til detektering af potentiel antændelsesfare ved disse lave temperaturer, hvor materialerne ikke gløder synligt.

Detektering af ulmende gløder og andre brande (forbrændingsgasdetektering)

Brændende gløder dybt inde i et materiale frigiver forbrændingsgas. Denne gas kan detekteres – fx inden i en silo – ved hjælp af GreCons forbrændingsgasdetektor BGM.

Forbrændingsgasdetektoren kan anvendes som separat enhed eller i kombination med andre enheder til overvågning af større områder.

Detektoren opfanger de gasser, der frigives af den ulmende ild, og skal derfor installeres på et sted, hvor gasserne ophobes. Dette gør det muligt at detektere gasserne, før de antændes, hvorved brande og eksplosioner forebygges effektivt.

Gnistdetektering under alle tænkelige forhold

GreCons nyeste DLD 1/9-sensor er en ekstrem følsom detektor til detektion af gnister og varme partikler. Ufølsom overfor dagslys og kunstigt lys. Fremragende detekteringsydelse for alle antændelseskilder i ethvert miljø takket være adaptiv detektions teknologi.

Anvendes til detektering af gnister og ulmende gløder i lyse omgivelser. Sensoren kan detektere gnister fra transportbånd, i forbindelse med produktionslinjer eller ved overgangene mellem transportanlæg. Sensorens ydeevne påvirkes ikke af dagslys eller kunstig belysning.

Skræddersyet gnistslukningssystem for maksimal sikkerhed

Læs mere om elementerne i et skræddersyet gnistslukningssystem fra Nextech her:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: