Hvor er faren?

Moderne produktionssystemer, bygninger, lukkede og åbne lagerområder, opmagasinering, transportsystemer osv. udgør alle et potentielt fareområde, enten i form af selvantændelse i materialer, antændelseskilder som overophedning eller gnister eller smelteskader og slitage.

Eksempler på områder med brand-, eksplosions- eller smeltefare, hvor termisk overvågning med fordel kan optimere sikkerheden, er:

 • Opbevaring af stærkt brandbare materialer som olie eller kemikalier
 • Lukkede produktions-, transport- og lagersystemer, som ikke kan overvåges med det blotte øje eller via røgmonitorer
 • Flares på boreplatforme og ved kemiske og petrokemiske fabrikker
 • Gasgeneratorer
 • Lagerhaller, pakhuse og lagerområder i den frie luft, hvor materialer med risiko for selvantændelse opbevares, fx affaldslagre, papirlagre og brændstofdepoter
 • Tog- eller biltunneller
 • Transformeranlæg
 • Overvågningssystemer til støbeskeer og støbevogne i metalindustrien
 • Overvågning af vitale beholdere/kar til detektering af varmepunkter og svage punkter
 • Lækagedetektering i rørledninger og maskindele
 • Overvågning af produktionslinjer
 • Adgangskontrolsystemer.

 

BRANCHEEKSPERTISE

Vi har mere end 15 års erfaring inden for industrielle brandsikringssystemer og har leveret løsninger til virksomheder over hele verden. Herunder kan du se eksempler på nogle af de brancher, vi sikrer.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: