Maksimal overvågning og avanceret billedanalyse

SAFETIS kombinerer avanceret kamerateknologi og optimeret computersoftware og -hardware i en driftsikker og pålidelig løsning, der giver dig maksimal sikkerhed – døgnet rundt.

Systemet slår ikke blot alarm i akutte situationer, når en temperatur nærmer sig et kritisk niveau – det slår også alarm, hvis der opstår gradvise svagheder i lagerbeholdere eller transportenheder, der med tiden kan føre til ulykker.

Vi sammensætter en overvågningsløsning til hver enkelt kunde, der anvender netop de kameratyper, beskyttelsestyper og alarmtyper, som giver optimal sikkerhed i den enkelte kontekst. 

 


> Læs mere om forskellige koncepter for skræddersyede løsninger her.

> Læs mere om de enkelte komponenter i systemet her


 

Med SAFETIS får du:

 

 • Optimal overvågning via skræddersyet system med strategisk placerede kameraer, der automatisk overvåges af den avancerede SAFETIS-software
 • Specialudviklede kameraer til hhv. udendørs og indendørs brug
 • Mulighed for overvågning af store områder vha. et minimalt antal kameraer via pan/tilt-montering, der gør kameraerne bevægelige, så de kan dække større områder end stationære kameraer
 • Utallige konfigurationsmuligheder og kombinationer af komponenter, der gør det muligt at skræddersy løsninger til en bred vifte af brancher
 • Mulighed for overvågning i udsatte miljøer gennem en række specialudviklede indkapslinger til beskyttelse af kameraerne, herunder ex-beskyttelse, der gør det muligt at installere kameraerne i områder med eksplosionsfare
 • Automatisk kontrol og avanceret analyse af billeder fra adskillige kameraer samlet i ét kontrolsystem
 • Scanning af billeddata og sammenligning med indstillede temperaturgrænseværdier
 • Visning og registrering af vigtige data, herunder alarmer og forvarsler
 • Visualisering af temperaturudvikling over tid
 • Visualisering af alle overvågede områder på kort
 • Minimering af falske alarmer gennem intelligent filtrering af temperaturudsving
 • Automatisk alarm eller slukning i tilfælde af faresituationer

 

SAFETIS bygger på tre kernefunktioner:

 

1. Systemkonfiguration

IR-kameraerne bliver installeret og tildelt deres overvågningszone (synsradius) ved hjælp af SAFETIS-softwaren. Her tages udgangspunkt i forholdene i hvert enkelt område, fx placering, behov for pan/tilt-montering, temperaturgrænseværdier for alarm/forvarsling osv.

Hver zone bliver individuelt konfigureret, og indstillingerne gemmes i målingsplanen, så de løbende kan evalueres.

Pan/tilt-systemet betyder, at ét infrarødt kamera kan dække flere zoner, da det kan bevæges i flere forskellige positioner.

2. Overvågning

Kontrollen af alle komponenter (infrarøde kameraer, pan/tilt-enheder, etc.) varetages døgnet rundt af SAFETIS-softwaren.

Dette inkluderer:

 • Evaluering af de termiske billeder, hvert kamera optager
 • Evaluering af tilstanden i hver enkelt zone
 • Styring af optagelser/indstilling af pan/tilt-enhederne
 • Arkivering af billeder og resultater
 • Trendanalyse
 • Automatisk selvtest/selvvalidering af systemet
 • Igangsætning af output-signaler (alarmer, forvarsler, systemstatus osv.)

3. Alarmer/signaler

Hvis SAFETIS registrerer en kritisk temperatur, igangsættes det relevante signal via output-interfacet (digitalt I/O, OPC eller Modbus-TCP). Herved påbegyndes modforanstaltninger – fx forskellige former for slukning – automatisk og med meget stor nøjagtighed.

Alarmzonen fremhæves desuden på kortvisningen, og et livebillede af den pågældende zone vises i hovedskærmbilledet. Dette gør det muligt hurtigt og præcist at identificere årsagen til og alvorligheden af alarmen samt igangsætte yderligere slukningsforanstaltninger med meget stor nøjagtighed. Det er desuden muligt at indstille systemet til automatisk at lave en rapport over relevante data i tilfælde af alarm.  

SAFETIS er også i stand til at udføre ”template matching”, som gør det muligt for systemet at identificere objekter i bevægelse (fx et varmt køretøj, der passerer) eller sløre irrelevante områder i kameraets zone og derved forebygge falske alarmer.

Skræddersyet termisk overvågning for optimeret sikkerhed

Læs mere om elementerne i et skræddersyet IR-monitoreringssystem fra Nextech her:

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: