Nextech erbjuder ett tryckfritt brandsläckningssystem från EXXFIRE, för att skydda IT- och elektriska installationer.

I EXXFIREs brandsläckningssystem används raketavfyrningsteknik på ett helt nytt sätt – i form av ett säkert, effektivt och miljövänligt brandsläckningssystem för slutna installationer som serverrack, elcentraler och elskåp.

Om systemets rökdetektorer upptäcker rökutveckling startas en kedjereaktion i gasgeneratorerna, som omvandlar fasta ämnen till kvävgas (N2), som snabbt kväver branden, så att skador på kraftledningar och IT-kablar minimeras.

Systemet installeras som ett eftermonterat/integrerat system, t.ex. på en serverhylla, och kan levereras i tre storlekar beroende på hur stort område som ska skyddas.

Det underhållsfria systemet innehåller:

  • Rökdetektering med tre optiska sensorer
  • Reservbatteri för optimal driftsäkerhet
  • LED-indikator och summerlarm
  • Tryckfri gasbehållare med kvävgas för släckning
  • Tyst gasutsläpp
  • Miljövänlig gas som endast behöver ventileras efter att systemet har aktiverats.

 

 

Så här skräddarsyr vi brandskydd för enskilda objekt med EXXFIRE brandsläckningssystem:

För att utforma och installera ett EXXFIRE brandsläckningssystem arbetar vi följande sätt:

En av Nextechs brandskyddsexperter besöker ditt företag för att ta reda på vilka serverrack, elcentraler och distributionsskåp som ska skyddas.

Vi bedömer hur många enheter som behövs och brandskyddssystemets storlek och placering, till exempel hur röksensorerna ska placeras vid de objekt som ska skyddas.

Säkerhetsplanen granskas och godkänns av företaget.

Brandskyddssystemet levereras och installeras av Nextechs tekniker.

Systemet tas i drift.

De anställda som berörs får utbildning i den löpande användningen av systemet samt hantering vid larm.

Årlig inspektion utförs av företagets egna anställda – strömförsörjningen kontrolleras och filtret i aspirationssystemet byts ut.

Batteriet byts ut vart fjärde år.

Eventuellt byte av komponenter och släckmedel utförs av Nextech efter att systemet aktiverats.

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: