Nextech erbjuder världens snabbaste och mest använda gnistsläckningssystem från den tyska tillverkaren Fagus-GreCon.

Det ATEX-godkända systemet detekterar och släcker automatiskt gnistor eller pyrande glöd i avskilda områden i din produktions-, bearbetnings- eller transportanläggning, där olika former av damm eller annat brännbart material passerar eller förvaras.

Släckningen sker med en teknik som är anpassad för den aktuella anläggningen, till exempel vatten, gas eller stängning av spjäll. Vårt utbud av detektorer och släckningsutrustning innebär att vi alltid kan utforma en skräddarsydd lösning som ger optimalt skydd i varje företag.

Gnistsläckningssystem kan till exempel användas i:

  • Mörka områden (t.ex. inuti rör eller silos)
  • Ljusa områden (t.ex. vid transportband eller produktionslinjer)
  • Områden med höga temperaturer (t.ex. i torkprocesser)
  • Områden med låga temperaturer
  • Utsatta miljöer, t.ex. frätande eller mycket dammiga omgivningar
  • Områden med explosionsfara

 


 

Titta på videon nedan för att se hur ett gnistsläckningssystem fungerar:

 

 

Så här skräddarsyr vi ditt gnistsläckningssystem

För att utforma, planera och installera ett gnistsläckningssystem arbetar vi på följande sätt:

En av Nextechs gnistsläckningsexperter besöker ditt företag för att identifiera riskområden i lagerutrymmen, produktionslinjer, transportsystem mm.

Vi bedömer hur många detektorer och hur mycket släckningsutrustning som behövs, samt placering.

Systemets anslutning till server, styrenheter, fjärråtkomst, larm- och släckningssystem definieras.

Systemet utformas och färdigställs av våra experter.

Vi presenterar systemet för dig.

Systemet installeras, testas och tas i drift.

De anställda som berörs får utbildning i den löpande användningen av systemet samt hantering vid larm.

Årlig service utförs enligt överenskommelse av Nextechs tekniker eller företagets egna, utbildade medarbetare.

Eventuellt byte av komponenter och släckmedel utförs av Nextech efter att systemet aktiverats.

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: