Med ett avancerat skyddssystem från Nextech kan du: 

  • Öka säkerheten för anställda och produktionsutrustning genom att förhindra att brand och explosioner uppstår i dina lokaler.
  • Säkerställa snabb släckning och begränsa skadorna, så att förluster och driftstopp minimeras.
  • Säkerställa kontinuerlig produktion utan avbrott och driftstörningar på grund av skadad utrustning eller förorenade råvaror och produkter.
  • Undvika kostnader för reparation eller byte av utrustning.

Nextech hjälper dig gärna hela vägen från idé till färdig installation och efterföljande service.

Läs mer om våra lösningar nedan:


Våra brandskyddslösningar tas fram efter en ingående riskanalys av ditt företag, med kartläggning av speciella riskområden.

 

Vi föreslår sedan en lösning för detektering och släckning som ger ett optimalt skydd för just ditt företag. 

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: