Ge dina kunder större trygghet i deras produktionsanläggningar

Genom att integrera avancerat brand- och explosionsskydd i de maskiner som du utvecklar kan du erbjuda kunderna bättre och säkrare produkter. Det kan dessutom ge dg en konkurrensfördel på marknaden.

Vi har en bred portfölj med brand- och explosionsskyddsprodukter från en rad ledande europeiska tillverkare. Alla våra produkter är godkända enligt de striktaste säkerhetskraven, efter testning utförd av Europas främsta testorgan, däribland VdS och TÜV. Våra explosionsskyddssystem är Atex-godkända.

Brand- och explosionsskydd som är skräddarsytt för enskilda maskiner och anläggningar


Vi har många års erfarenhet av brand- och explosionsskydd inom en lång rad branscher, och kan ge råd om optimalt brandskydd för de maskiner du utvecklar och tillverkar åt dina kunder.

Vi skapar skyddslösningar baserat på noggranna, skräddarsydda riskanalyser, och kan dessutom leverera och installera några av världens mest avancerade komponenter för gnist- och branddetektering och släckning, så att du alltid kan erbjuda kunderna högsta möjliga säkerhetsnivå i deras produktionsanläggningar.

Ett brand- och explosionsskyddssystem från Nextech kan skydda mot en rad antändningskällor i exempelvis:

 • Transportband
 • Ventilationssystem
 • Kvarnar
 • Malningsmaskiner
 • Stansmaskiner
 • Cykloner
 • Filter
 • Silar
 • Silos
 • Valsar
 • Serverrack
 • Elskåp
 • Styrskåp

Uppnå högsta möjliga säkerhet med ett brand- och explosionsskyddssystem som omfattar:

Branddetektering

Med automatisk branddetektering säkerställs att branden upptäcks direkt när den uppstår, så att släckningsarbetet snabbt kan påbörjas. Vi erbjuder en rad olika branddetekteringsprodukter och använder alltid den typ av komponent som är mest effektiv i varje enskilt fall. 

Vår produktportfölj omfattar rökdetektorer, gnistdetektorer, IR-övervakning och temperaturövervakning.

> Läs mer om våra branddetekteringsprodukter 

Gnistsläckning

Effektiv gnistsläckning säkerställer att antändningskällor – exempelvis gnistor från främmande föremål i bearbetningsmaskiner, transportband eller ventilationssystem – släcks i samma ögonblick som de uppstår för att förhindra brand och explosioner.

Vi erbjuder en rad världsledande produkter för gnistdetektering och -släckning. För varje specifik uppsättning av krav och behov kan vi sätta ihop en lösning med de detektorer och släckmedel som ger högsta möjliga säkerhet i det specifika produktionssystemet. 

> Läs mer om våra gnistsläckningsprodukter

Explosionsskydd

Ett effektivt explosionsskydd består av både förebyggande åtgärder – exempelvis gnistdetektering och -släckning samt termisk övervakning för att upptäcka överhettade komponenter – och av begränsande åtgärder, till exempel spjäll för att motverka kraften och lågorna från en explosion, eller isolering för att begränsa explosionen och förhindra att lågorna sprids till andra delar av anläggningen.

Vår produktportfölj omfattar ett brett urval av detektorer, avlastningskomponenter och släckmedel, anpassade för att effektivt och snabbt förebygga och bekämpa explosioner i till exempel silos och transportsystem.

Alla våra produkter är Atex-godkända. 

> Läs mer om våra produkter för explosionsskydd

IR-övervakning

Termisk övervakning med IR-kameror gör det möjligt att på ett effektivt sätt stoppa en brand redan innan den är synlig för blotta ögat eller kan upptäckas av rökdetektorer.

Kamerornas data bearbetas av en avancerad programvara och jämförs med de normala temperaturvariationerna i det aktuella området – larm och släckningsåtgärder utlöses omedelbart om ovanligt snabba eller stora temperaturvariationer upptäcks. 

Kamerorna är särskilt utvecklade för att användas i krävande miljöer. Deras funktion eller driftsäkerhet påverkas inte av exempelvis damm eller smuts. 

> Läs mer om våra produkter för IR-övervakning

Brandsläckning med skum

Brandsläckning med skum används i utrymmen där konventionella vattenbaserade sprinklersystem inte ger tillräckligt effektiv brandbekämpning eller där det finns risk för brand i farliga eller mycket antändliga material som olja och gas, bränsle eller återvunnet material som ska förbrännas, exempelvis däck och plast.

Med skum som släckmedel släcks branden snabbt och effektivt eftersom syretillförseln stryps. Dessutom förhindras återantändning eftersom skummet bildar ett förseglande skikt över det antändliga materialet. 

> Läs mer om våra produkter för brandsläckning med skum

Brandsläckning RACK/ELCENTRALER

Brandsläckning med inert gas är ett effektivt brandskydd för exempelvis serverrack, elcentraler eller styrskåp. 

Vi erbjuder en effektiv och driftsäker, gasbaserad brandsläckningslösning som bygger på avancerad raketteknologi från den Europeiska rymdorganisationen ESA. Det innebär att lösningen uppfyller de extremt höga säkerhets- och driftsäkerhetskraven för rymdteknik. 

Avancerade detektorer utlöser släckningsåtgärder med inert gas i det utrymme som ska skyddas. Elden kvävs inom några sekunder, vilket förhindrar följdskador från värme och rök. 

> Läs mer om våra produkter för brandsläckning i rack och elcentraler

Brandsläckning för lackeringsboxar

FIREPRO är ett komplett sortiment av produkter för brandskydd av lackeringsboxar, från produktion och leverans till installation och efterföljande service, vilket minimerar risken för att en brand ska orsaka skador på människor eller utrustning

> Läs mer om våra brandbekämpningsprodukter för lackeringsboxar

 

Vi sätter ihop alla brand- och explosionsskyddslösningar baserat på en ingående riskanalys av ditt företag, där vi kartlägger speciella riskområden. Vi föreslår sedan en lösning för detektering och släckning som ger din kund ett optimalt skydd. 

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: