DITT ERFARNA SÄKERHETSTEAM

På Nextech – Nordic Ex Technology – har vi mer än 15 års erfarenhet av brand- och säkerhetsbranschen och vi är specialiserade inom industri- och processäkerhet. Bland våra medarbetare finns några av Sveriges ledande experter på utformning, installation och service av säkerhetsutrustning.

Vi har erfarenhet av utformning och installation av system för anläggningar av alla storlekar över hela världen – i vår referenslista ingår till exempel:

Dong Energy – Avedøreværket, DLG, Hill’s Pet Nutrition Emporia (USA), Aalborg Portland och Velux.

Nextech distribuerar några av världens mest avancerade system för brand- och explosionsskydd. Vi är Sveriges enda återförsäljare av gnistsläckningssystem från det tyska företaget GreCon, som är en av världens ledande tillverkare på området. I Sverige är vi också enda återförsäljare av produkter från RSBP, Workswell, Exxfire och protecfire samt prioriterad återförsäljare av produkter från Schrack Seconet och InnoVfoam.

Vi kan våra produkter utan och innan och kan därför erbjuda förstklassig rådgivning angående komponenter, styrsystem, användning, underhåll och säkerhetsrutiner – för att bara nämna några områden.

Vår omfattande produktportfölj innebär att vi är unika när det gäller att erbjuda brand- och explosionsskydd för alla typer av industri- produktionsanläggningar. 

Våra system uppfyller självfallet alla ATEX-specifikationer, liksom en rad andra standarder, och kan därför hjälpa ditt företag med efterlevnad av brandsäkerhetsföreskrifter och försäkringskrav.

 


 

Företagets historia:

 

2012: Företaget grundas

Nextech ApS bildades 2012 av Sebastian Gyltner och Lars Rothmann, som båda två hade närmare 10 års erfarenhet från brand- och säkerhetsbranschen. 

Nextech har varit Fagus-GreCons representant i Danmark redan från starten och är fortfarande den enda danska återförsäljaren av deras avancerade gnistsläckningssystem. 

2013: Ombildning till aktiebolag

Företaget har haft en snabb utveckling redan från start: Så tidigt som 2013 ombildades företaget till aktiebolaget Nextech A/S och en styrelse tillsattes.

2014: Produktportföljen breddas

2014 blev Nextech A/S exklusiv återförsäljare av produkter från Automation Technology (IRMonitor – produkter för termisk övervakning) på den danska marknaden. Samma år blev företaget dansk återförsäljare av produkter från Schrack Seconet (utrustning för rökdetektering). 

2016: Inträde på den svenska marknaden

Enda sedan företaget grundades har Nextech verkat på den internationella marknaden. En stark position i Sverige ledde till att företaget Nextech AB bildades 2016, i samarbete med Johnny Blom. Nextech AB är exklusiv återförsäljare av Fagus-GreCons produkter på den svenska och norska marknaden. 

2017: Nya produkter i Nextech AB:s portfölj

2017 utsågs Nextech AB till återförsäljare av Automation Technologys och Schrack Seconets produkter på den norska och svenska marknaden.

2017: Nextech A/S blir återförsäljare av protecfires produkter

2017 utsågs Nextech A/S till exklusiv dansk återförsäljare för det tyska företaget protecfire, som utvecklar och säljer avancerade automatiska brandsläckningssystem för tunga fordon, kök och vindkraftverk. 

2017: Nextech A/S ingår samarbetsavtal med InnoVfoam

2017 utökar Nextech sin produktportfölj ytterligare genom att ingå ett samarbetsavtal med den nederländska tillverkaren InnoVfoam, som är världsledande inom skumbaserade brandsläckningssystem. 

2017: Nextech Expro A/S etableras

För att befästa Nextechs ledande ställning inom industriellt brandskydd bildas företaget Nextech Expro 2017, i samarbete med Martin Mannik. Nextech Expro ansvarar för Nextechs hela verksamhet inom industriellt explosionsskydd. 

2017: Nextech Expro blir exklusiv återförsäljare av RSBP:s produkter

Nextech Expro blir exklusiv dansk återförsäljare av explosionsskyddsprodukter från den marknadsledande tillverkaren RSBP. Avtalet innebär att Nextech kan erbjuda ett antal världsledande produkter för industriellt explosionsskydd. 

2018: Återförsäljaravtal med Exxfire

För att utöka portföljen av industriella brand- och explosionsskyddslösningar ingår Nextech A/S och Nextech AB ett återförsäljaravtal med Exxfire, som utvecklar avancerade gasbaserade brandsläckningslösningar för exempelvis serverrack och elskåp. Avtalet innebär att Nextech kan erbjuda en unik portfölj med lösningar för att brand- och explosionsskydda alla delar av moderna industrianläggningar.

2019: Återförsäljaravtal med Workswell S.R.O.

För att bredda sitt utbud av industriella brand- och explosionsskyddslösningar ytterligare ingår Nextech A/S och Nextech AB ett återförsäljaravtal med Workswell S.R.O., som utvecklar avancerade kameralösningar. Avtalet innebär att Nextech kan erbjuda ännu fler och unika lösningar för att brand- och explosionsskydda alla delar av moderna industrianläggningar.

2020: Nextech AB etablerar ett företag i Norge

Efter många års samarbete med norska företag, och som en del av vår tillväxtstrategi, finns Nextech nu också i Norge.

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: