Årlig service och snabb hjälp

Med ett system i världsklass erbjuder vi naturligtvis också ett serviceavtal av högsta kvalitet. Avtalet omfattar bland annat:

  • En årlig serviceinspektion med efterföljande servicerapporter och möjlighet för nyanställda i företaget att få en introduktion till systemet
  • Möjlighet att kontakta Nextech vid fel, behov av reservdelar eller liknande. Nextech kan hjälpa dig via telefon, för att åtgärda fel eller skaffa reservdelar. Vid behov besöker vi ditt företag för att inspektera felet.
  • Vid behov kan systemet anslutas till en nätverks- eller datorbaserad lösning där Nextech kan övervaka systemet och/eller ta emot larm om ett fel uppstår i systemet.

Ring oss på +46 705-798308 för mer information.

 

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: