Effektivt och pålitligt explosionsskydd för alla typer av industrianläggningar

Nextech erbjuder explosionsskydd från RSBP, en internationellt erkänd tillverkare som ligger bakom några av världens främsta explosionsskyddssystem för industrianläggningar.

RSBP har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla och tillverka explosionsskydd för många olika branscher. Det aktiva systemet upptäcker explosioner när de inträffar och minskar skador genom undertryckning och isolering.

Med RSBP:s produkter i vår portfölj kan vi därför erbjuda explosionsskydd anpassat efter varje kunds behov, baserat på både företagets arbetsprocesser och de material som omfattas av explosionsrisken.

Explosionsskyddssystemet kan till exempel innefatta:

  • Avlastning av tryck och flammor
  • Flamfri tryckavlastning
  • Mekanisk explosionsisolering med snabbstängande spjäll
  • Isolering av explosion med SBC som flambarriär
  • Dämpning av explosionen via SBC och aktiv detektering

  


 

Titta på videon nedan för att få en kort introduktion till RSBP:

 

 

 Så här skräddarsyr vi ditt explosionsskyddssystem

 

För att utforma och installera ett termiskt övervakningssystem arbetar vi på följande sätt:

 

Bedömning av explosionsrisken

Bedömning av explosionsrisken för det aktuella materialet (antingen via känd klassificering av ämnet eller genom testning).

Om produktens explosiva egenskaper inte har fastställts kan vi göra ett fullständigt test av just din produkt i ett ackrediterat laboratorium.

Detta gör det möjligt att bestämma egenskaperna för bland annat minsta tändningsenergi (MIE), undre explosionsgräns (LEL), maximalt explosionstryck (Pmax), explosionsutveckling i tryck över tid (Kst) osv.

Kontakta oss om du vill ha mer information.

Identifiering av riskzoner – ATEX-direktivet

En av Nextechs explosionsspecialister besöker ditt företag för att ta reda på vilka typer av explosionsskydd som skulle vara mest effektiva för din verksamhet.

Enligt det danska arbetsmiljöverkets riktlinjer måste varje företag som hanterar områden med explosionsrisk låta utföra en särskild ATEX-utvärdering för att identifiera riskzonerna i enlighet med ATEX-direktivet 1999/92/EG.

Baserat på en sådan riskbedömning sammanställer vi sedan ett förslag på skyddsmetod och utrustning. I din processutrustning eller produktionslinje kanske det råder särskilda förhållanden som gör att en viss typ av skydd krävs. Vi väljer alltid den lösning som ger högsta möjliga säkerhet för dig och dina medarbetare.

Utformning och färdigställande av systemet

När alla komponenter har granskats måste själva systemet utformas. Då krävs det ofta komplicerade beräkningar som tar hänsyn till konstruktionstryck och explosiva volymer. I den här fasen samarbetar du och våra specialister på området för att identifiera alla parametrar och se till att den lösning som vi erbjuder fungerar optimalt under alla tänkbara förhållanden.

Presentation och granskning av systemets utformning

När vi har gjort alla beräkningar presenterar vi den lämpligaste lösningen och går igenom alla detaljer med dig.

På så sätt säkerställer vi, ytterligare en gång, att vi har all information som behövs och att du får den absolut säkraste lösningen.

Vi sköter även all dokumentation, till exempel ritningar, certifikat osv., för att säkerställa att du alltid har en uppdaterad översikt över systemet och att dokumentationen till myndigheterna lever upp till kraven.

Installation och idrifttagning

På överenskommet leveransdatum installerar våra specialutbildade tekniker utrustningen enligt ritningarna och tillverkarens instruktioner.

Systemstarten övervakas vanligtvis av våra tekniker, som ser till att alla processparametrar är korrekta och att systemets funktion inte äventyras av yttre faktorer, t.ex. elektriskt brus, tryckvariationer i processen, överfyllning eller liknande.

Utbildning av anställda

De anställda som berörs får utbildning i den löpande användningen av systemet samt hantering av systemet vid aktivering.

Det är en viktig del av lösningen att de personer som använder utrustningen dagligen är väl förtrogna med hur den ska hanteras. I projektet ingår i de flesta fall en utbildningsplan för dina operatörer, tekniker, hantverkare osv.

Årlig service

Årlig service utförs enligt överenskommelse av Nextechs tekniker eller företagets egna, utbildade medarbetare.

En del av den utrustning som levereras måste inspekteras regelbundet. Det ska i allmänhet ske vid tidpunkter som leverantören meddelar, dock minst en gång om året.

Vissa faktorer kan påverka systemet så att det måste inspekteras oftare, för att förhindra slitage och säkerställa maximalt skydd vid alla tillfällen. 

Byte av komponenter och påfyllning

Eventuellt byte av komponenter och påfyllning efter aktivering utförs av Nextech.

Om det rör sig om ett brådskande serviceärende, eller om systemet har aktiverats, kanske vi måste besöka din anläggning omgående för att minimera tiden som produktionen ligger nere.

Vår serviceorganisation täcker hela Danmark och vi kan vara på plats inom några timmar. Vi har alltid med oss ett brett urval av reservdelar och komponenter, så att produktionen kan återupptas så snart som möjligt.

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: