Förhindra brand och explosioner vid produktion av antändliga material

Ett brand- och explosionsskyddssystem från Nextech är ett effektivt sätt att förebygga och bekämpa brand och explosion, och hjälper dig att optimera säkerheten för dina medarbetare och driftsäkerheten för dina kunder.

Vi har en bred portfölj med brand- och explosionsskyddsprodukter från en rad ledande europeiska tillverkare. Alla våra produkter är godkända enligt de striktaste säkerhetskraven, efter testning utförd av Europas främsta testorgan, däribland VdS och TÜV. Våra brandskyddssystem är Atex-godkända.

Skräddarsytt brand- och explosionsskydd för pappers-, fiber- och textilproduktion

Med brand- och explosionsskydd från Nextech skyddas företaget mot de allra flesta antändningskällor som förekommer i bearbetningsprocesserna. Vi säljer ett brett sortiment av världens mest avancerade komponenter för gnist- och branddetektering, släckningsutrustning, explosionsskyddssystem och larmanordningar. Det innebär att vi kan skräddarsy en lösning som ger ett optimalt skydd för varje kund.

Vi startar varje projekt med en grundlig riskbedömning och utformar sedan en skyddslösning baserat på den bedömning som gjorts. Vi specificerar vilka komponenter som bör finnas i anläggningen och hur dessa bör kombineras för att ge högsta möjliga brandsäkerhet.

Exempel på särskilda riskområden som bör skyddas:

 • Skärmaskiner
 • Avluftning och ventilation
 • Cykloner
 • Filter
 • Balpressar
 • Rensningsmaskiner
 • Separatorer
 • Tumlare
 • Lager och förvaringsanläggningar

En brand- och explosionsskyddslösning från Nextech innefattar:

 

 • Ett snabbt och pålitligt system som är skräddarsytt för din produktion
 • Automatisk detektering och släckning av gnistor, glöd och andra antändningskällor – med minimal inverkan på produktionen
 • Avancerade, godkända släckningstekniker och släckmedel för pappers-, fiber- och textilproduktion
 • System för snabb och effektiv avlastning, isolering eller undertryckning av dammexplosioner
 • Registrering av varje förekomst av gnistor, glöd eller förhöjda temperaturer, så att riskområden kan identifieras och åtgärdas.

 

Uppnå högsta möjliga säkerhet med ett brand- och explosionsskyddssystem som omfattar:

Gnistsläckning

Effektiv gnistsläckning säkerställer att antändningskällor – exempelvis gnistor från främmande föremål i bearbetningsmaskiner, transportband eller ventilationssystem – släcks i samma ögonblick som de uppstår för att förhindra brand och dammexplosioner.

Vi erbjuder en rad världsledande produkter för gnistdetektering och -släckning. För varje specifik uppsättning av krav och behov kan vi sätta ihop en lösning med de detektorer och släckmedel som ger högsta möjliga säkerhet i den aktuella bearbetnings-, transport- eller lageranläggningen. 

> Läs mer om våra gnistsläckningsprodukter

Branddetektering

Med automatisk branddetektering säkerställs att branden upptäcks direkt när den uppstår, så att släckningsarbetet snabbt kan påbörjas. Vi erbjuder en rad olika branddetekteringsprodukter och använder alltid den typ av komponent som är mest effektiv i varje enskilt fall. 

Vår produktportfölj innehåller rökdetektorer, gnistdetektorer och detektorer som upptäcker glöd i brännbart material. Vi kan även erbjuda produkter för IR-övervakning och temperaturövervakning.

> Läs mer om våra branddetekteringsprodukter 

Explosionsskydd

Ett effektivt explosionsskydd består av både förebyggande åtgärder – exempelvis gnistdetektering och -släckning samt termisk övervakning för att upptäcka överhettade komponenter – och av begränsande åtgärder, till exempel spjäll för att mildra kraften och lågorna från en explosion, eller släckning för att begränsa explosionen och förhindra att lågorna sprids till andra delar av verksamheten.

Vår produktportfölj omfattar en rad detektorer, avlastningskomponenter och släckmedel, anpassade för att effektivt och snabbt förebygga och bekämpa dammexplosioner i till exempel silos och transportsystem.

Alla våra produkter är Atex-godkända. 

> Läs mer om våra produkter för explosionsskydd

IR-övervakning

Termisk övervakning med IR-kameror gör det möjligt att på ett effektivt sätt stoppa en brand redan innan den är synlig för blotta ögat eller kan upptäckas av rökdetektorer. Kamerornas data bearbetas av en avancerad programvara och jämförs med de normala temperaturvariationerna i det aktuella området – larm och släckningsåtgärder utlöses omedelbart om ovanligt snabba eller stora temperaturvariationer upptäcks. 

Kamerorna är särskilt utvecklade för att användas i krävande miljöer. Deras funktion eller driftsäkerhet påverkas inte av exempelvis damm eller smuts. 

> Läs mer om våra produkter för IR-övervakning

Brandsläckning med skum

Brandsläckning med skum används i utrymmen där konventionella vattenbaserade sprinklersystem inte ger tillräckligt effektiv brandbekämpning eller där det finns risk för brand i farliga eller mycket antändliga material.

Med skum som släckmedel släcks branden snabbt och effektivt eftersom syretillförseln stryps. Dessutom förhindras återantändning eftersom skummet bildar ett förseglande skikt över det antändliga materialet. 

> Läs mer om våra produkter för brandsläckning med skum

Brandsläckning RACK/ELCENTRALER

Brandsläckning med inert gas är ett effektivt brandskydd för exempelvis serverrack, elcentraler eller styrskåp. 

Vi erbjuder en effektiv och driftsäker, gasbaserad brandsläckningslösning som bygger på avancerad raketteknologi från den Europeiska rymdorganisationen ESA. Det innebär att lösningen uppfyller de extremt höga säkerhets- och driftsäkerhetskraven för rymdteknik. 

Avancerade detektorer utlöser släckningsåtgärder med inert gas i det utrymme som ska skyddas. Elden kvävs inom några sekunder, vilket förhindrar följdskador från värme och rök. 

> Läs mer om våra produkter för brandsläckning i rack och elcentraler

Brandskydd för fordon

Automatiskt brandskydd för fordon, till exempel lastbilar eller andra tunga fordon, förhindrar att motorbränder sprids till andra fordon eller lager som innehåller antändliga material. 

Vi erbjuder ett av världens mest effektiva brandskyddssystem för fordon: detexline-systemet från den tyska tillverkaren protecfire. Systemet installeras i fordonets motorrum, där det automatiskt upptäcker och släcker begynnande motorbränder.

> Läs mer om våra system för brandskydd av fordon

Brandskydd för kök/restaurang

Med ett automatiskt brandskyddssystem för spisar och fritöser i restaurangkök, upptäcks och släcks bränder i överhettat matfett snabbt och effektivt. 

Från den tyska tillverkaren protecfire erbjuder vi ett specialutvecklat brandskyddssystem för kök. Systemet upptäcker och släcker bränder extremt snabbt och effektivt. Systemets släckmedel bildar dessutom ett förseglande skikt som förhindrar återantändning. 

> Läs mer om våra brandskyddsprodukter för kök

Vi sätter ihop alla brand- och explosionsskyddslösningar baserat på en ingående riskanalys av ditt företag, där vi kartlägger speciella riskområden. Vi föreslår sedan en lösning för detektering och släckning som ger ett optimalt skydd för just ditt företag. 

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: