Nextech erbjuder avancerad brandbekämpning med skum för bränder under krävande förhållanden.

Vårt företag är prioriterad återförsäljare i Danmark av produkter från InnoVfoam, som är Europas ledande specialist inom utveckling och produktion av skumsläckningssystem.

Brandsläckning med skum är extremt effektivt för att släcka bränder i till exempel mycket brandfarliga vätskor eller andra material där vatten inte kan användas som släckmedel, eller i rum som är så stora att släckning med vatten inte är tillräckligt effektivt.

Skummet bildar ett tättslutande skikt över det brinnande materialet, vilket blockerar syretillförseln så att elden kvävs, samtidigt som återantändning förhindras eftersom ingen avdunstning sker.

Vår produktportfölj innehåller bland annat skumblandare, fjärrstyrda skumkanoner och brandbekämpningssystem med expanderande skum. Därför kan vi erbjuda en skräddarsydd, effektiv och pålitlig brandskyddslösning som ger optimal säkerhet, oavsett om det gäller skydd av en helikopterplatta, en flygplanshangar, stora konferens- och idrottsanläggningar eller stora lager.

 


 

Titta på videon nedan för att se hur ett brandsläckningssystem med skum fungerar:

 

 

Så här skräddarsyr vi ditt skumbaserade brandsläckningssystem:

För att utforma och installera ett InnoVfoam brandsläckningssystem arbetar vi på följande sätt:

En av Nextechs brandsäkerhetsexperter besöker ditt företag för att ta reda på vilka områden som ska skyddas.

Vi bedömer hur många enheter som behövs, brandskyddssystemets storlek och placering, till exempel typ av branddetektorer och släckningskomponenter, hur de ska placeras samt skumtyp.

Säkerhetsplanen granskas och godkänns av företaget.

Brandskyddssystemet levereras och installeras av Nextechs tekniker.

Systemet tas i drift.

De anställda som berörs får utbildning i den löpande användningen av systemet samt hantering vid larm.

Eventuellt byte av komponenter och släckmedel utförs av Nextech efter att systemet aktiverats.

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: