Säker bearbetning även vid höga temperaturer

Ett skräddarsytt brand- och explosionsskyddssystem från Nextech är ett effektivt sätt att förhindra och bekämpa brand och explosioner inom metallindustrin.

Vi har en bred portfölj med brand- och explosionsskyddsprodukter från en rad ledande europeiska tillverkare. Alla våra produkter är godkända enligt de striktaste säkerhetskraven, efter testning utförd av Europas främsta testorgan, däribland VdS och TÜV. Våra explosionsskyddssystem är Atex-godkända.

Skräddarsytt system ger optimalt skydd inom metallindustrin


Vi har många års erfarenhet av brand- och explosionsskydd för metallindustrin, och vi distribuerar några av världens mest avancerade skyddssystem. För varje kund utför vi en omfattande riskbedömning av alla potentiella riskområden i anläggningen. Sedan utformar vi en säkerhetslösning där vi specificerar alla komponenter – gnistdetektorer, termisk kameraövervakning, rökdetektorer, gnist- och brandsläckningskomponenter, explosionsdämpningssystem osv. – som behövs för att ge ett maximalt skydd i den specifika anläggningen. Komponenterna väljs ut med hänsyn till förhållandena i varje riskområde – t.ex. ljus/mörker, dammnivå, temperaturnivå, optimalt släckmedel osv.


Systemet upptäcker och släcker antändningskällor automatiskt. I vårt sortiment hittar du exempelvis GreCons system för gnistdetektering och släckning, som i många fall eliminerar 99 % av alla antändningskällor innan de utvecklas till brand eller explosion, samt avancerad termisk övervakning, som kan identifiera transport- eller lagringsenheter som riskerar att överhettas.

Exempel på särskilda riskområden som bör skyddas:

 • Filter inom gjuterier och smältverk
 • Kemiska processer
 • Malmkrossar
 • Svetsprocesser
 • Pressar
 • Utsugs- och ventilationsanläggningar
 • Slipmaskiner

En brand- och explosionsskyddslösning från Nextech innefattar:

 

 • Världens snabbaste gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem
 • Avancerad branddetektering med snabbt larm och utlösning av släckningsåtgärder
 • Snabb släckning med ett effektivt släckmedel (t.ex. gas, skum, vatten eller omledning av materialflödet med hjälp av spjäll)
 • Möjlighet att sätta igång släckningsåtgärder manuellt vid behov
 • Effektiv avlastning och undertryckning av explosion
 • Registrering av varje förekomst av gnistor, glöd eller andra antändningskällor, så att riskområden kan identifieras och åtgärdas
 • Fjärråtkomst för visuell övervakning av områden med överhettningsrisk

Uppnå högsta möjliga säkerhet med ett brand- och explosionsskyddssystem som omfattar:

Branddetektering

Med automatisk branddetektering säkerställs att branden upptäcks direkt när den uppstår, så att släckningsarbetet snabbt kan påbörjas. Vi erbjuder en rad olika branddetekteringsprodukter och använder alltid den typ av komponent som är mest effektiv i varje enskilt fall. 

Vår produktportfölj omfattar rökdetektorer, gnistdetektorer, IR-övervakning och temperaturövervakning.

> Läs mer om våra branddetekteringsprodukter 

Gnistsläckning

Effektiv gnistsläckning säkerställer att antändningskällor – exempelvis gnistor från främmande föremål i bearbetningsmaskiner, transportband eller ventilationssystem – släcks i samma ögonblick som de uppstår för att förhindra brand och explosioner.

Vi erbjuder en rad världsledande produkter för gnistdetektering och -släckning. För varje specifik uppsättning av krav och behov kan vi sätta ihop en lösning med de detektorer och släckmedel som ger högsta möjliga säkerhet i den aktuella anläggningen. 

> Läs mer om våra gnistsläckningsprodukter

Explosionsskydd

Ett effektivt explosionsskydd består av både förebyggande åtgärder – exempelvis gnistdetektering och -släckning samt termisk övervakning för att upptäcka överhettade komponenter – och av begränsande åtgärder, till exempel spjäll för att avlasta kraften och lågorna från en explosion, eller släckning för att begränsa explosionen och förhindra att lågorna sprids till andra delar av anläggningen.

Vår produktportfölj omfattar ett brett urval av detektorer, avlastningskomponenter och släckmedel, anpassade för att effektivt och snabbt förebygga och bekämpa explosioner i till exempel silos och transportsystem.

Alla våra produkter är Atex-godkända. 

> Läs mer om våra produkter för explosionsskydd

IR-övervakning

Termisk övervakning med IR-kameror gör det möjligt att på ett effektivt sätt stoppa en brand redan innan den är synlig för blotta ögat eller kan upptäckas av rökdetektorer. Termisk övervakning är särskilt lämpligt för metallindustrin, eftersom kamerornas data bearbetas av en avancerad programvara och jämförs med de normala temperaturvariationerna i det aktuella området. Larm och släckningsåtgärder utlöses omedelbart vid ovanligt snabba eller stora temperaturvariationer, så att överhettning eller smältning av gjututrustning förhindras. 

Kamerorna är särskilt utvecklade för att användas i krävande miljöer. Deras funktion eller driftsäkerhet påverkas inte av exempelvis damm eller smuts. 

> Läs mer om våra produkter för IR-övervakning

Brandsläckning RACK/ELCENTRALER

Brandsläckning med inert gas är ett effektivt brandskydd för exempelvis serverrack, elcentraler eller styrskåp. 

Vi erbjuder en effektiv och driftsäker, gasbaserad brandsläckningslösning som bygger på avancerad raketteknologi från den Europeiska rymdorganisationen ESA. Det innebär att lösningen uppfyller de extremt höga säkerhets- och driftsäkerhetskraven för rymdteknik. 

Avancerade detektorer utlöser släckningsåtgärder med inert gas i det utrymme som ska skyddas. Elden kvävs inom några sekunder, vilket förhindrar följdskador från värme och rök. 

> Läs mer om våra produkter för brandsläckning i rack och elcentraler

Brandskydd för fordon

Automatiskt brandskydd för fordon, till exempel lastbilar eller andra tunga fordon, förhindrar att motorbränder sprids till andra fordon eller lager som innehåller antändliga material. 

Vi erbjuder ett av världens mest effektiva brandskyddssystem för fordon: detexline-systemet från den tyska tillverkaren protecfire. Systemet installeras i fordonets motorrum, där det automatiskt upptäcker och släcker begynnande motorbränder.

> Läs mer om våra system för brandskydd av fordon

Brandskydd för kök/restaurang

Med ett automatiskt brandskyddssystem för spisar och fritöser i restaurangkök, upptäcks och släcks bränder i överhettat matfett snabbt och effektivt. 

Från den tyska tillverkaren protecfire erbjuder vi ett specialutvecklat brandskyddssystem för kök. Systemet upptäcker och släcker bränder extremt snabbt och effektivt. Systemets släckmedel bildar dessutom ett förseglande skikt som förhindrar återantändning. 

> Läs mer om våra brandskyddsprodukter för kök

Brandsläckning för lackeringsboxar

FIREPRO är ett komplett sortiment av produkter för brandskydd av lackeringsboxar, från produktion och leverans till installation och efterföljande service, vilket minimerar risken för att en brand ska orsaka skador på människor eller utrustning

> Läs mer om våra brandbekämpningsprodukter för lackeringsboxar

 

Vi sammanställer varje brandskyddslösning utifrån en grundlig riskanalys av ditt företag, med kartläggning av speciella riskområden. Vi föreslår sedan en lösning för detektering och släckning som ger ett optimalt skydd för just ditt företag. 

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: