Optimera brandsäkerheten med termisk övervakning från IR-kameror

Nextech erbjuder SAFETIS – ett av marknadens mest avancerade IR-övervakningssystem, från Workswell.

Systemet gör det möjligt att upptäcka antändningskällor och temperaturökningar som inte kan ses med blotta ögat eller upptäckas av konventionella övervakningskameror. Det kan installeras i områden där både brand- och explosionsrisk föreligger (SAFETIS är ATEX-godkänd).

Med termisk övervakning via SAFETIS-systemet kan temperaturutvecklingen i utsatta delar av produktionen, lager och transportsystem övervakas dygnet runt, med automatiskt utlösning av larm eller släckningsåtgärder om temperaturen överstiger tillåtna värden.

Övervakningssystemet kan också användas för flamövervakning på till exempel borrplattformar och i petrokemiska anläggningar, för att upptäcka kritiska temperaturvariationer i bearbetnings- eller förbränningsprocesser samt för att övervaka maskiner där temperaturökningar kan var ett tecken på at maskinen behöver underhållas.

Värmeövervakningssystemet är anpassat efter varje företags behov baserat på var de specifika riskområdena finns.

 

 

Systemet omfattar:

 • Strategisk placerade, rörliga värmekameror/IR-kameror med tillhörande övervakningszoner.
 • Serverdator, som tar emot och behandlar data från alla tillhörande kameror och utlöser larm och släckningsåtgärder om en kritisk temperaturutveckling upptäcks.
 • Alarmsystem som, med hjälp av ljud och ljus, varnar de anställda för brandrisken.
 • Övervakningskonsol som visar övervakningszoner och kamerabilder.
 • Kan integreras med befintliga kontroll-, larm- och släckningssystem.

 

Exempel på användningsområden:

TIDIG VARNING OM BRAND

I ett system för termisk övervakning av brandfarliga områden innehåller SAFETIS följande funktioner:

 • Trendanalys av temperaturer – möjliggör detektering av pyrande material
 • Realtidsvy för att underlätta släckningsarbetet och som ger en tydlig bild även genom rök och ånga
 • Enkel integrering med befintliga brandlarmsystem
 • Förebyggande av falska larm, genom att maskera heta komponenter och filtrera bort temperaturtoppar, t.ex. fordon i rörelse

LÄCKAGEÖVERVAKNING

I ett system för termisk övervakning av läckage erbjuds följande funktioner:

 • Gasövervakning – efterlev av miljökraven och förhindra förekomst av giftiga ångor
 • Övervakning av motorrum, oljedimma, vätskor och ånga
 • Fjärrmätning av temperatur, utan kontakt med värmekällan
 • Ett enda system för övervakning av flera källor
 • Övervakningssystem som kan implementeras i befintliga nätverk så att installationskostnaderna minimeras

 

ÖVERVAKNING AV GJUTFORM

I ett system för termisk övervakning av gjutformar innehåller SAFETIS följande funktioner:

 • Hotspot-analys – möjliggör tidig upptäckt av svagheter i den eldfasta isoleringen.
 • Trendanalys av temperatur – möjliggör maximering av driftintervall och optimal planering av underhållsaktiviteter.
 • Installation av högtemperaturkalibrerade IR-kameror i vattenkylt skyddshölje.
 • Datalagring i centrala serverenheter.
 • Webbaserad åtkomst för flera användare.

FLAMÖVERVAKNING

I ett system för termisk flamövervakning inkluderar SAFETIS följande funktioner:

 • Automatiskt larm om flammor uppstår
 • Automatisk växling till realtidsvy vid larm
 • Fjärrmätning av temperatur, utan kontakt med värmekällan
 • Ett enda system för övervakning av flera flammor
 • Övervakningssystem som kan implementeras i befintliga nätverk så att installationskostnaderna minimeras

Så här skräddarsyr vi ditt termiska övervakningssystem

För att utforma och installera ett termiskt övervakningssystem arbetar vi på följande sätt:

En av Nextechs brandskyddsexperter besöker ditt företag för att identifiera riskområden i lagringsutrymmen, produktionslinjer och transportsystem.

Vi bedömer hur många värmekameror som behövs samt hur de ska placeras.

Systemets anslutning till server, styrenheter, fjärråtkomst, larm- och släckningssystem definieras.

Systemet utformas och färdigställs av våra experter.

Vi presenterar systemet för dig.

Systemet installeras, testas och tas i drift.

De anställda som berörs får utbildning i den löpande användningen av systemet samt hantering vid larm.

Årlig service utförs enligt överenskommelse av Nextechs tekniker eller företagets egna, utbildade medarbetare.

Eventuellt utbyte av delkomponenter och släckmedel utförs av Nextech efter att systemet har utlösts.

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: