Extremt snabb och effektiv släckning av brand i matlagningsfett

För kök erbjuder Nextech det avancerade brandskyddssystemet Firespy från protecfire.

Brand i matlagningsfett upptäcks snabbt och effektivt av systemet, som startar släckningsarbetet automatiskt inom några millisekunder. På så sätt säkerställs att branden inte sprider sig till andra delar av köket eller till fläktkåpor, utsugs- eller ventilationssystem.

Brandskyddssystemet för kök skräddarsys efter varje kunds behov. Systemet kan användas för spisar och fritöser med fläktkåpa, eller fristående spisar och fritöser utan kåpa, som kan skyddas med hjälp av detektorer på den värmereflektorplatta som är installerad ovanför spisen/fritösen.


 

Titta på videon nedan för att se hur Firespy-systemet fungerar:

 

 


Tekniska fördelar med ett Firespy brandskyddssystem för kök:

  • Extremt snabb och effektiv släckning
  • Förhindrar återantändning efter avslutad släckning
  • Ett helt mekaniskt system som inte är trycksatt och som fungerar utan strömförsörjning
  • Hög driftssäkerhet
  • Snabb installation
  • Flexibel placering

Så här skräddarsyr vi ett brandskyddssystem för kök/restauranger:

En av Nextechs brandsäkerhetsspecialister besöker din anläggning för att gå igenom köksutrustningen och definiera riskområden (inklusive placering av fritös, spis, kåpor och ventilation).

Systemet utformas och färdigställs av våra experter. I det här skedet bedömer vi hur många branddetektorer, munstycken och behållare som behövs, samt hur de ska placeras, enligt specifikationerna i teknikhandboken.

Vi presenterar systemet för dig.

Systemet installeras, testas och tas i drift.

De anställda som berörs får utbildning i den löpande användningen och övervakningen av systemet samt hantering av systemet vid aktivering.

Årlig service utförs enligt överenskommelse av Nextechs tekniker eller företagets egna, utbildade medarbetare.

Eventuellt byte av komponenter och släckmedel utförs av Nextech efter att systemet aktiverats. Beställningsformuläret finns i systemets tekniska handbok.

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: