Nextech erbjuder RSBP:s avancerade brandsläckningssystem FIREPRO för lackeringsboxar

Ytskiktsbehandling av produkter i olika industriella tillämpningar sker ofta i så kallade lackeringsboxar, där risken för brand eller explosion är hög. Vår leverantör, RSBP, har utvecklat systemet FIREPRO – ett system som är särskilt framtaget för skydd av lackeringsboxar.

FIREPRO är ett komplett sortiment av produkter för brandskydd av lackeringsboxar, från produktion och leverans till installation och efterföljande service, vilket minimerar risken för att en brand ska orsaka skador på människor eller utrustning

 

Med ett FIREPRO-brandsläckningssystem från Nextech får du:

• Optiska höghastighetsdetektorer
• Riktad släckning, direkt via sprutpistol
• Flexibel utformning baserad på volym
• Effektivt förhindrande av flamspridning via ansluten utrustning
• En lösning som är skräddarsydd för dina behov

 

 

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: