Optimal säkerhet för förare, passagerare och fordon

Nextech säljer ett av världens snabbaste brandsläckningssystem för fordon: detexline 4912, utvecklat av protecfire.

Brandsläckningssystemet utvecklades ursprungligen för den tyska gruvindustrin och har därmed testats och godkänts i enlighet med några av världens strängaste säkerhetskrav.

Det har sedan vidareutvecklats och säkerhetsgodkänts för ytterligare ett antal tillämpningsområden, bland annat jordbruksmaskiner, skogsmaskiner, entreprenadmaskiner och fordon för person- eller varutransport.

Detexline-systemet är således även godkänt som brandskydd för bussar och uppfyller därmed EU-kraven för brandsäkerhet i bussar, som trädde i kraft 2018.

Om ett detexline brandsläckningssystem är installerat kan företaget, när ett försäkringsbolag utför en riskbedömning av fordonet, tilldelas en bättre riskprofil eftersom omfattningen av eventuella följdskador minskar avsevärt.

 


 

Titta på videon nedan för att se hur detexline-systemet fungerar: 

 

 


 

Fördelarna med ett detexline brandsläckningssystem för fordon:

 

  • Extremt snabb responstid – RTI-värde på 12
  • Testat och godkänt enligt SP 4912
  • Mekanisk, automatiserad och extremt snabb brandsläckning, som också förhindrar återantändning
  • Möjlighet till manuell släckning
  • 10 års garanti om du ingår ett serviceavtal med Nextech
  • Brandskydd som är i ständig beredskap och oberoende av ström och tryck
  • Påverkas inte av vibrationer, slag, smuts eller olja
  • Kan användas i områden med temperaturer från -30 till +80 grader
  • Minimal platsåtgång
  • Fungerar för att släcka olika typer av bränder, inklusive vätskor (t.ex. dieselolja), torra material (t.ex. flis, trä, spannmål, damm, gummi, ledningar) och elektriska installationer

 

Vi gör gärna ett förutsättningslöst besök i din anläggning, för att presentera systemet närmare. 

Brandskydd för fordon

Läs mer här om hur vår brandskyddslösning för fordon kan användas för att optimera säkerheten i din bransch:

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: